Tông Đồ Cầu Nguyện, 06/01/2022

 

 

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, ngày mới đến, con thức giấc với lòng biết ơn và sẵn sàng cho sứ mạng mới đang chờ đón. Con chăm chú lắng nghe Lời Chúa: “Đức Vua dân Do- thái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2,2). Hôm nay, con được mời gọi tìm kiếm Chúa Giê-su, Ngài ẩn dưới vẻ bề ngoài khác thường, và con tôn thờ Ngài. Con nhớ khuôn mặt từng người đã bước đến trong cuộc đời con. Chúa Giê-su đang chờ con kiếm tìm Ngài, bước đến với Ngài và tôn thờ Ngài. Con lên kế hoạch cho ngày mới và dâng lên Chúa mọi kế hoạch của con. Con cũng không quên cầu nguyện cho những người đang chịu sự đàn áp tôn giáo. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Awaken with gratitude for this new day, for a new mission awaits you. Listen attentively to the word of God: “Where is the newborn king of the Jews?” (Mt 2:12). Today you are invited to seek out Jesus, hidden beneath unusual appearances, amd adore him. Think about the faces that have crossed by you on your path; in all of them, Jesus awaits you so that you discover him, adore him, and get to know him. Plan this day tomorrow with him, offer it up, and pray for those suffering religious persecution. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại một chút và suy nghĩ về nửa ngày sống vừa qua. Buổi sáng hôm nay của con thế nào? ĐTC Phan-xi-cô dạy rằng “chúng ta được mời gọi noi theo gương của ba nhà đạo sĩ: hãy chú ý khi kiếm tìm Chúa và luôn chuẩn bị sẵn sàng để gặp gỡ Ngài”. Lạy Chúa, đâu sẽ là con đường để con bước ra khỏi vùng an toàn? Hiện nay vẫn còn nhiều người bị bắt bớ vì sống đức tin của mình. Xin Chúa ban ơn để con có thể dùng khả năng của mình mà giúp đỡ họ qua đời sống chứng nhân của con. Laỵ Mẹ Maria, xin Mẹ là ánh sao dẫn đường cho con. Cùng với Mẹ, con tiếp tục ngày sống.

WITH JESUS DURING THE DAY

Pause for a moment and reflect. How are you going about living your day? Pope Francis tells us that “we are called to follow the example of the Magi: be attentive as we search, be prepared to be uncomfortable when we encounter Jesus in your lives.” What would be an exit from your comfort zone for you? There are many who are persecuted for living out their faith. Help them from your own position with your witness. May Mary be your guiding star. Continue on your day with her.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, con tìm một nơi yên tĩnh để lắng lòng mình lại và nghỉ ngơi. Trong tâm tình biết ơn, con điềm tĩnh ngắm nhìn lại ngày sống vừa qua. Con có nhận thấy sự đồng hành của Thiên Chúa trong ngày sống hôm nay không? Con có đang kiếm tìm Chúa, qua hình ảnh của anh chị em hay những sự việc xung quanh con không? Lạy Chúa, chỉ mình Người mới làm cho các cuộc gặp gỡ nên giá trị và ý nghĩa. Ngày mai, con sẽ bắt đầu lại. Con viết ra quyết tâm cho ngày mai và cầu nguyện cho ý chỉ của tháng. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Rest your mind and body in a quiet place. Calmly review your day in gratitude. Were you aware of the Lord’s company in your day? Were you seaching for hi face in other people and situations? Only Jesus give encoutners with others good quality. Tomorrow, plan to restart. Write down your resolution and pray for the intention of the month. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao