Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-02


☘☘☘TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️

⏰NGÀY 06/02/2021⏰

⚡CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⚡️

Con đón nhận ngày mới bằng việc sẵn sàng sống với ánh nhìn xót thương khi đối mặt với những khó khăn, như Chúa nhìn. “Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.” (Mc 6, 30-34). Lòng thương xót là một cảm giác được sinh ra từ nội tâm của chúng con, và dẫn chúng con đến việc đối đãi khoan dung với tất cả mọi người. Vậy con có cảm thương cho sự mong manh của anh chị em mình không ? Con hành động như thế nào khi người khác làm gián đoạn hoặc làm con xao lãng kế hoạch của mình? Lạy Cha chúng con…

✨WITH JESUS IN THE MỎNING✨

Accept the new day available to live it with a compassionate gaze in the face of difficulties, as the Lord sees. “When he disembarked, he saw so many people that he felt compassion for them, because they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things” (Mark 6:30-34). Compassion is a feeling that is born from our depths and leads us to act in favor of all. Do you feel compassion for the fragility of your brothers? How do you act when other people interrupt or distract you from your plans? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY✨

Con dành giờ này trong buổi chiều hôm nay để gặp Chúa, và hướng lòng vào ý chỉ cầu nguyện mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã gợi lên. “Có biết bao người mẹ phải liều mình vượt cạn trong đau đớn đến tuyệt vọng, để hài nhi mình đang cưu mang được chào đời, nhưng họ lại bị xem như thừa thãi bởi những kẻ có cái bụng căng phồng mà con tim lại trống rỗng tình yêu.” (ĐTC Phanxicô). Nhiều người trong số họ không được lắng nghe hoặc không được chăm sóc cách xứng đáng. Con xin Chúa cho con biết nhìn lại thái độ của mình, và luôn sẵn lòng lắng nghe những con người như thế ở quanh con. Xin cho con biết khởi động lại buổi chiều hôm nay với mong muốn được lớn lên trong sự mở ra.

☘️WITH JESUS DURING A DAY☘️

Make time this afternoon to meet the Lord. Bring to your heart the intention of prayer that Francis proposes to us. “There are mothers who risk difficult journeys desperately seeking to give a better future to the fruit of their womb, yet are deemed redundant by people with full stomachs but hearts empty of love.” (Pope Francis) How many of them are not listened to or attended to in their needs. Review your attitudes and find availability to listen today to those closest to you. Relaunch your day with the desire to grow in openness.

∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌞

Thiên Chúa mời gọi con khám phá Ngài trong cuộc đời của con ngang qua những người thân cận. Con dành một vài phút để suy nghĩ, và để cho bản thân ngạc nhiên bởi những gì Chúa muốn cho con thấy về khuôn mặt người phụ nữ. Ngài đã dạy con điều gì trong ngày hôm nay? Điều đó đã đánh thức trong con những cảm xúc nào? Con ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa nhất về những người phụ nữ mà con ngưỡng mộ. Họ đã để lại cho con bài học gì? Thân thưa cùng với Chúa Cha về những trải nghiệm của mình và cầu xin sự giúp đỡ của Chúa để bắt đầu một tuần mới trong sự thán phục về những quà tặng Ngài ban. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT🌞

The Lord invites you to discover Him in your life through those who are by your side. Take a few moments to think and let yourself be surprised by what God wants to show you about the female face. What did he teach you on this day? What feelings did it awaken in you? Write down the most significant memories of the women you admire. What learning did they leave you? Talk to your Father about your experiences and ask for help to start a new week in the admiration of God’s gift. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.