Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-07


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 06/07/2021⏰

🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍃

Bắt đầu một ngày mới, con thưa với Chúa: “Hôm nay con muốn lãnh nhận tình yêu mà Ngài thương ban, và xin Chúa giúp con có cái nhìn đầy trắc ẩn đối với những người lân cận, luôn biết tìm kiếm những điều tốt đẹp cho họ”. “Người thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9, 36). “Thiếu đối thoại cho thấy rằng không ai trong các lĩnh vực khác nhau lo nghĩ cho lợi ích chung, nhưng chỉ lo thâu tóm quyền lực, hoặc áp đặt lối suy nghĩ một phía của mình mà thôi.” (ĐTC Phanxicô). Động lực nào thúc đẩy con đặt ra những cuộc thảo luận ? Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the day telling the Lord, “Today I want to receive the love You give me, and I ask you to help me have a compassionate outlook on my neighbors, always seeking out what is good for them.” “At the sight of the crowds, his heart was moved with pity for them because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd” (Mt. 9:36). A lack of dialogue indicates that nobody in different areas is worried about the common good unless it concerns the acquisition of power or, in the best of cases, forcing one’s own way of thinking” (Pope Francis). What motivates you to have a discussion? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌻

Vào buổi trưa, con dừng lại nghỉ ngơi để trò chuyện với Chúa Giêsu. Ngài chờ đợi để động viên con trước những thử thách hàng ngày. Có những vấn đề sẽ trở nên bớt phức tạp hơn khi con thôi bắt mình phải hiểu và có giải pháp cho tất cả mọi sự. Đôi khi, đón nhận một tương lai mà ta không biết rõ cũng là một sự khôn ngoan. Con có khiêm tốn đón nhận những điều mình chưa hiểu không? Con có chấp nhận những người lân cận ngay cả khi họ không cùng đi chung trên con đường của con không? “Lạy Chúa, xin giúp con trưởng thành trong sự khôn ngoan, bằng cách mong đợi tương lai sắp đến trong kiên nhẫn và tình yêu.”  

WITH JESUS DURING A DAY

I take a break today to talk to Jesus; He waits for me in order to encourage me before my daily challenges. Many difficulties would be less problematic if we gave up the effort to understand and solve everything that faces us. Sometimes, there is wisdom in taking care of the future that is still unclear. Do I humbly accept the things that I don’t understand? Do I accept my neighbors even if they don’t share my ways? “Lord, help me to grow in wisdom, waiting with patience and love for the life that is to come.”

∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Con nghỉ ngơi để khép lại một ngày và tạ ơn Chúa vì những người đã là một phần trong ngày sống này, những người ưa thích và cả những người không thích con. Con sẽ ghi lại tất cả. Ghi lại những điều con đã học được, đặc biệt từ những người gây khó khăn nhất cho con. Con đánh giá cao điều gì ở họ? Làm thế nào mà nhờ họ, con trở nên phong phú hơn? Con có lắng nghe họ hay vẫn giữ những định kiến của mình? Con biết ơn những người mà Chúa đã đặt trên đường con đi và luôn tìm kiếm sự hòa hợp với họ. Con chuẩn bị để ngày mai là một ngày tươi mới hơn. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a break to close the day and give thanks to the Lord for the people who were a part of your day, those who like you and those who don’t. Take note. Take note of something you have learned, especially from the people who are the most difficult for you. What do you value in them? How do they enrich you? Do you usually listen to them or do you remain in your prejudices? Be grateful for the people God puts in your path and always seek be peaceful with them. Prepare to start fresh tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.