Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-08

 

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 06/08/2021⏰

 

🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍃

Con dành trọn ngày thứ Sáu đầu tháng này để cùng hiệp thông cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội, xin cho Hội Thánh nhận lãnh từ Chúa Thánh Thần ân sủng và sức mạnh để tự canh tân dưới ánh sáng Tin Mừng.” Con căn chỉnh trái tim của mình với trái tim của Giáo hội, cũng như trái tim đang đập của Chúa Giê-su. Giống như Chúa Giê-su đã căn chỉnh trái tim của mình với trái tim của Chúa Cha. “Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình” (Mt 14,23). “Thử thách là để vượt qua. Chúng ta hãy thực tế, nhưng không đánh mất niềm vui, lòng dũng cảm và sự cống hiến đầy hy vọng. Nguyện xin cho chúng ta không bị đánh mất tinh thần truyền giáo của mình!” (ĐTC Phanxicô). Lạy Cha chúng con …

🍃WITH JESUS IN THE MORNING🍃

Devote this first Friday of the month to the Pope’s intentions: “Let us pray for the Church, that She may receive from the Holy Spirit the grace and strength to reform herself in the light of the Gospel.” Align your heart with the Church’s heart as well as Christ’s beating heart, just as Jesus aligned his heart with his Father’s. “After doing so, he went up the mountain by himself to pray” (Mt 14:23). “Challenges are meant to be overcome. Let us be realistic, but without losing joy, boldness, and hopeful dedication. May we not be robbed of our missionary spirit!” (Pope Francis) Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍁CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍁

Con dành chút thời gian để tự hỏi bản thân, điều gì đang xảy ra trong tim con lúc này? Con cảm thấy thế nào trong những gì đã xảy ra trong hôm nay? ĐGH Phanxicô nhắc nhở chúng ta hãy chống lại sự cám dỗ về những thất vọng bởi hiện thực, Giáo Hội, hoặc chính chúng ta, để rồi thu mình lại trong nỗi u uất héo hon vô vọng, tạo cơ hội để những điều ấy kiểm soát trái tim chúng ta. Con tiếp tục ngày sống bằng việc cầu xin Chúa ban ơn giúp con đón nhận Thần Khí của Chúa Giê-su, để con được biến đổi và được sai đi. “Chúng ta đừng để bị cướp mất niềm vui truyền giáo!” (ĐTC Phanxicô)

🍁WITH JESUS DURING A DAY🍁

Take some time to ask yourself What is going on in my heart right now? How have I been during the events of today? Pope Francis cautions us against the temptation of being let down by reality, the Church, or ourselves and resigning to a sick, hopeless sadness that takes control of our hearts. Resume the day asking for the grace to receive the Spirit from Jesus that transforms and sends out. “Let us not be robbed of the joy of evangelization!” (Pope Francis)

— ∞  +  ∞ —

🌹CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌹

Con lắng đọng lòng mình và trân trọng ngày sống hôm nay. Con chiêm ngắm trái tim của Chúa Giê-su, một con tim luôn gần gũi những tâm hồn tan nát. Hôm nay, những gì con đã làm cho người khác có thể hiện lòng trắc ẩn của Thiên Chúa không? Con có mở rộng vòng tay thân thiện với những người đang cần con không? Có ai đang bị bỏ ở lại bên lề trái tim của con không? Xin Chúa tha thứ cho những lần con đến với người khác chẳng giống như cách của Ngài. Con phải làm gì để những việc con làm có thể tỏ lộ tình bạn của Ngài dành cho mọi người? Con viết xuống một giải pháp để khắc phục những thiếu xót ấy. Kính mừng Maria…

🌹WITH JESUS IN THE NIGHT🌹

Silently enter into yourself and appreciate the day. Contemplate the heart of Jesus next to the those with broken hearts. Were your actions towards others reflective of his compassion? Did you extend a friendly hand towards those who needed it? Was there anyone who remained on the margins of your heart? Ask forgiveness if your approach was not like his. What will you do differently tomorrow to reflect his friendship with everyone? Take note of a resolution. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao