Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-09

 

 

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 06/09/2021⏰

 

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con mở rộng tâm hồn với Cha để chào đón ngày mới trong tâm tình tạ ơn. Cha làm cho con trở nên người cộng tác vào việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. “Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: ‘Anh giơ tay ra!’ Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường” (Lc 6,10). Chúa Giê-su mời gọi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn của mình và bắt tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Chúa làm tươi trẻ lại những ai đang chán nản để họ có thể làm việc cùng nhau trong sứ mệnh của Ngài, đó là làm cho Trái đất này trở nên nhân đạo hơn. Con dâng ngày sống này để cầu nguyện cho người trẻ, biết làm cho thế giới này thành nơi đáng sống hơn. Con cũng xin Cha thương đến những người đang gặp đau khổ vì dịch bệnh ở Sài Gòn, Đồng Nai, và những ai đã mất người thân của mình trong cơn đại dịch. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Open your heart to the Lord and receive this day with thanksgiving. He is making you the participant in the construction of a better world. “Looking around at them all, he then said to him, ‘Stretch out your hand.’ He did so and his hand was restored” (Lk 6:10). Jesus invites us to step outside of our comfort zone and extend our hands to the construction of a better world. He rejuvenates the disheartened so that they may work together in his mission to make this Earth more humane. Offer your day for young people, who are committed to making this planet more inhabitable. Our Father…

 

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY✨

Con từ bỏ thói quen không tốt để trở nên mạnh khoẻ hơn. Ngày hôm nay của con đã diễn ra như thế nào? Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta “cùng nhau làm việc và phản tỉnh như những môn đệ Chúa Giê-su, Đấng chữa lành để xây dựng một thế giới tốt đẹp và đầy tràn hy vọng hơn cho các thế hệ tương lai.”Con có thể làm gì cụ thể để cộng tác vào sứ mệnh này? Con cầu nguyện theo ý nguyện tháng này, và tiếp tục làm việc với lòng đầy nhiệt huyết. 

WITH JESUS DURING A DAY

Step aside from your daily routine to restrengthen yourself. How is today going? The Pope invites us to “reflect and work all together as followers of Jesus who heal in order to build a better world, full of hope for future generations.” What specific actions can you take to collaborate in this mission? Pray for the monthly intention and return to your daily activities with enthusiasm.

 

— ∞  +  ∞ —

🌙CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌙

Con trân trọng một ngày sống đang dần kết thúc, và giờ đây, thành tâm nhìn lại bản thân mình. Con đã bắt đầu ngày sống này như thế nào và kết thúc nó ra sao? Con có sống trong thái độ phục vụ và mở lòng với Cha Trên Trời không? Con có làm một vài việc cụ thể để thực hiện ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, mà Ngài đã giao phó cho Mạng lưới cầu nguyện của Ngài không? Con đã dâng ngày sống và các việc con làm cho Chúa chưa? Con suy xét về thái độ của con và tìm một giải pháp giúp con lớn lên và mở ra cho sứ mệnh của Chúa Giê-su. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Appreciate the day as it comes to an end. Be conscientious of how you started this day and how you are ending it. Did you live with an attitude of service and openness to the Heavenly Father? Were you able to show through specific actions the intention that Pope Francis has given to us through his Prayer Network? Did you offer your day and all your work to the Lord? Reflect on your attitude, and identify a resolution that will allow you to grow in openness to the mission of Jesus. Hail Mary…

 

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao