Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-11

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍀

Khởi đầu ngày mới với lòng biết ơn, con tin tưởng phó mình trong vòng tay Cha yêu mến. Con dò xét lại những ưu tiên của con theo đoạn Tin Mừng “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13). Con đặt lòng tin của mình nơi đâu? Đâu là vị trí của Thiên Chúa và anh chị em trong cuộc sống của con? Con đã giúp đỡ các linh hồn như thế nào? Sự giàu có đích thực mà con đang tìm kiếm chính là lựa chọn phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia. Đâu là ông chủ mà con chọn cho mình hôm nay? Con xin dâng lên Cha ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho những ai đang phải vất vả trong cuộc sống này. Lạy Cha chúng con…

🍀WITH JESUS IN THE MORNING🍀

Start your morning by placing yourself in God’s hands. Trust in Him and appreciate this new day. Evaluate your priorities. “You cannot serve God and mammon” (Lk 16:13). Where do you put your trust? What place do you give God and your neighbor in life? How do you help fellow souls? Choose to serve God and those who cross paths with you is the true richness that you are seeking. No servant can serve two masters because one will be loved, the other hated. What “master” do you choose today? Offer up your day for those who have grown weary in this life. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌼CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌼

Con tìm một khoảng không bình yên và hít thở thật sâu. Con cảm thấy mọi thứ đã diễn ra thế nào? Và lắng nghe Lời Chúa “Chính Ta đây! Nào cùng đi với Ta”. Con xin dâng mình con để đáp trả lại tình yêu và phục vụ vương quốc của Cha Trên Trời, và trọng trách này đè nặng những giới hạn, yếu đuối cùng sự bất nhất nơi con. Xin Cha dạy con biết san sẻ những gì là quý giá từ trái tim mình với hai bàn tay đang đong đầy. Xin cho con biết quảng đại và lan tràn niềm vui mà Cha đã ấp ủ nơi con đến những nơi còn nhiều lo âu khắc khoải. Lạy Cha chúng con…

🌼WITH JESUS DURING THE DAY🌼

Give yourself some space in your day to search for peace and take a deep breath. How are things going? “Here I am! You can walk with me.” Offering myself up for Christ’s service is to respond to this love with my life in service to the Kingdom, and this weighs on my inconsistencies, limits, and weaknesses.” With full hands, share the true treasure of your heart. Where anxiety abounds, be generous and spread the joy that God has sown within you. Continue on with your day with this in mind. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍁CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🍁

Con nhẹ nhàng bước vào sự yên tĩnh cuối ngày và biết ơn vì những món quà Cha đã thương ban. Mục tiêu ngày hôm nay của con là gì? Con có tìm kiếm sự giàu có nơi Chúa bằng cách phục vụ, hay con để cho sự giàu có trần tục hấp dẫn con? Con đã nhận lấy và đã đạt được những điều gì? Con đã dùng thời gian, niềm vui, những nguồn tài nguyên của mình như thế nào: con có dùng nó để làm lợi cho mọi người, hay chúng chỉ sinh lợi cho riêng mình con? Con xin dâng lên Cha những người đang phải chịu đựng căn bệnh trầm cảm ngày hôm nay. Lạy Cha, xin tha thứ cho những lúc con thiếu sự khoan hồng và con sẽ quyết tâm sửa đổi để tình yêu trong con được đổi mới. Kính mừng Maria…
        

🍁WITH JESUS IN THE NIGHT🍁

Calmly enter into the quiet of the ending day. Appreciate each gift that the Lord has given you. What were your goals today? Did you seek to be rich for God through service, or did more wordly riches catch your attention? What you earned and achieved, how you spent your time, your joys, your resources: were you able to use these things for others, or did they benefit just you? Ask forgiveness if you failed in generosity today and make a resolution to start anew tomorrow, renewed in love. Pray for those suffering from depression. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao