Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-06


☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 07/06/2021⏰

☀CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG☀️

Con hân hoan chào đón những cơ hội đến với con hôm nay. ĐGH Phanxicô nói “Hạnh phúc không phải là thứ con có thể mua ở siêu thị, nhưng hạnh phúc chỉ đến khi con yêu và được yêu”. “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt 5, 12). Con tự hỏi: Niềm vui của con đặt ở đâu? Vật chất hay tình yêu? Nguyện xin Chúa Giê-su nhắc nhở con luôn về ý nghĩa của hạnh phúc đích thực. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho những ai được mời gọi bước vào đời sống hôn nhân để họ được sự giúp đỡ và khám phá ra hạnh phúc đích thực qua việc yêu thương nhau bằng Tình Yêu của Chúa Ki-tô. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

☀WITH JESUS IN THE MORNING☀️

Welcome with joy the opportunity that this new day gives you. “Happiness is not something you buy in the supermarket, happiness comes only from loving and letting yourself be loved” (Pope Francis). “Rejoice because you will have a great reward in heaven.” (Matthew 5: 1-12) Where do you put your joy? In the material? In loving? Ask Jesus to always remind you of what it means to be truly happy. Offer your journey for those called to marriage, so that they may be helped to discover true happiness in loving each other with the Love of Christ. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY✨

Con nghỉ ngơi giây lát trước khi tiếp tục chuyến hành trình hôm nay. Con khắc ghi rằng Chúa muốn con hạnh phúc và Ngài tỏ cho con đường đến hạnh phúc: “Thiên Chúa trân trọng những ai vui mừng với hạnh phúc của người khác. Nếu chúng ta không nuôi dưỡng khả năng chung vui với những điều tốt lành của người khác, mà chỉ tập trung vào nhu cầu của chính mình, thì chúng ta đang tự khiến bản thân mình sống thiếu niềm vui, như Chúa Giê-su nói: ‘Cho thì có phúc hơn là nhận.’” (ĐGH Phanxicô). Con tự hứa, không nản lòng khi bản thân vấp ngã, điều quan trọng là con vẫn đi đúng hướng trên con đường của mình. Con thực hiện điều đó để cầu nguyện cho những người trẻ đang chuẩn bị kết hôn.

✨WITH JESUS DURING A DAY✨

Take a break before continuing your day. Remember that God wants you to be happy, and shows you the way: “Our Lord appreciates… those who rejoice with the happiness of the other. If we do not nurture our capacity to enjoy the good of the other and … we concentrate on our own needs, we condemn ourselves to live with little joy, … as Jesus said, ‘there is more happiness in giving than in receiving’” (Pope Francis). Do not be discouraged if you stumble, the important thing is to get back on track in this regard. Do it for the young men and women preparing for marriage.

∞  +  ∞ —

⚡CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI⚡️

Con tìm một góc thanh vắng và dâng lời tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay. Tình Yêu của Chúa luôn thuỷ chung và mang lại niềm vui cho chúng con, dù có khi chúng con lạc xa Ngài. Con có sống tình yêu đó hôm nay không? “Trong đời sống gia đình, ta được nhắc nhở rằng, mỗi người sống bên ta đều xứng đáng được ta lưu tâm cách tận tình, bởi họ có phẩm giá vô hạn, vì là đối tượng của tình yêu vô biên của Chúa Cha. Từ đó sẽ nảy sinh sự dịu dàng vốn có thể “khơi lên trong lòng người khác niềm vui cảm thấy mình được yêu thương.” (Niềm Vui Yêu Thương, 323). Con muốn xin lỗi về điều gì? Con xin Chúa cho những ai đang chuẩn bị kết hôn, biết khám phá ra lòng chung thủy xứng hợp với Tình Yêu. Kính Mừng Maria…

⚡WITH JESUS IN THE NIGHT⚡️

Find a quiet corner and be grateful for this day. God’s Love is faithful and seeks our joy, even when we drift away. Could you live this love today? “In family life we remember that that person who lives with us deserves everything, since they have infinite dignity because they are the object of the Father’s immense love. This is how tenderness sprouts, capable of awakening in the other the joy of feeling loved” (Amoris laetitia 323). Do you want to apologize for something? Talk to the Lord so that those who are preparing for marriage discover the fidelity proper to Love. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.