Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-07


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 07/07/2021⏰

🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍃

Ngày mới đến, con hãy vui lên! Con có một sứ mạng, là xây dựng Nước Trời, và sẽ thật thiếu sót nếu con không làm như thế. “Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,5-7) “Những anh hùng của tương lai là những người quyết định tôn trọng những lời phải lẽ thật hơn là sở thích cá nhân. Thiên Chúa muốn những người hùng này lặng lẽ lớn lên trong lòng xã hội của chúng ta” (ĐGH Phanxicô). Con có thái độ tôn trọng để lắng nghe ý kiến của người khác hay chưa? Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

A new day begins; rejoice! You have a mission, a contribution to the Kingdom that will be missing if it is not you who does it. “Jesus sent out the twelve after instructing them thus, ‘As you go, make this proclamation: the Kingdom of Heaven is at hand’” (Mt. 10:5, 7). “The heroes of the future are those who decide to respectfully stick to words charged with truth rather than personal preferences. God wants these heroes to quietly grow in the heart of our society” (Pope Francis). Are you respectful in listening to the opinions of others? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌻

Con dành vài phút trong ngày để nhìn lại và tự hỏi bản thân đã sống với những cuộc gặp gỡ hôm nay như thế nào. Có lúc nào trong sáng nay con mở lòng đón nhận tha nhân hay không? “Chúng ta sẽ tìm ra rằng sự cởi mở với người khác không làm mất đi quan điểm của chính chúng ta. Sự cởi mở ấy làm cho chúng ta phong phú hơn bởi nó khiến chúng ta nhận ra sự thật nơi người khác, nhận ra tầm quan trọng nơi kinh nghiệm của người khác và điều đúng đắn về những gì họ nói, ngay cả những điều ẩn sau thái độ và quyết định mà họ không nói ra.” (ĐGH Phanxicô) Con có tin rằng cuộc sống của con cần đến người khác hay không? Con có cho phép những người quanh con thể hiện tài năng của họ hay không?  

WITH JESUS DURING A DAY

I stop during the day to look back and ask myself how I have lived all my encounters today. Where was I open and available for others? “We will find out that opening ourselves up to others doesn’t diminish our own outlook. It enriches us because it causes us to reocgnize the truth in another, the importance of their experience and what is true about what they say, even when they hide behind attitudes and decisions they don’t share” (Pope Francis). Do I believe that I need others in my life? Do I allow those around me to display their talents?

∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Con dừng đôi chút để nhìn lại ngày hôm nay. Hôm nay con sống như thế nào? Nhìn lại những lúc con khó chịu với người khác? Lúc đó con đã nghĩ gì? Con đã có thái độ ra sao? Con đã nuôi dưỡng sự đoàn kết hay chia rẽ? Trước cuộc xung đột, con nài xin Chúa ban sự hiệp nhất. Con xin cho mình không rơi vào những cảm xúc chống đối và đừng buông lơi quyết tâm của con. Con xin Chúa ơn tha thứ mà quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take some time to reflect on the day. How has it been? Look back at the moments when you have difficulty with someone. What thoughts came up? What attitude did you have? Did you foster unity or division? Before conflict, ask God to create unity. Do not fall for your adverse feelings and do not abandon your resolutions. Ask for forgiveness and make a resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.