Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-08


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 07/08/2021⏰

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG✨

Con rộng mở tâm hồn sẵn sàng cho đi, chào đónngày mới với niềm vui hy vọng vào Chúa. Đức tin của con nhỏ thế nào đi chăng nữa, thì vẫn thể dờinon lấp biển nếu con biết đặt Đức tin nơi Ngài. Con tin cậy nơi Chúa không? Con phải hành động thế nào trướcnhững hiểm nguy không lường trước được? Con xin dânglên Chúa những hoài nghi trong cuộc sống hôm nay, điềukhiến chúng con xa rời tình yêu của Thiên Chúa. “LạyChúa, con tin, nhưng xin Ngài hãy gia tăng đức tin trongcon.” Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

With lots of openess and availability, we welcome this day with joy and hope in the Lord. Our faith, however small, can move mountains if it is placed in the Lord. Do I trust in the Lord? How do I act before unforeseen problems? Let us try to live today offering to the Lord our doubts that prevent us from grasping his love. “Lord, I believe, but increase my faith.” Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌻

Lúc nghỉ ngơi giữa ngày, con nhìn lại xem trái timmình đang hướng về đâu. Hôm nay con đã đặt niềm tin vào đâu? “Đừng sợ hãi, hãy tin cậy vào Thiên Chúa, hãy yên tâm rằng Ngài đanggần bên (ĐTC Phanxicô). Xin cho con được đổi mới nhờ vào lòng thương xót củaChúa, xin sức mạnh tình yêu của Người cũng biến đổicuộc sống của con. Xin Chúa thương ban ơn, để hànhtrình đời con hành trình làm chứng cho tình yêu củaNgài. Con xin dâng thời gian còn lại của ngày sống hômnay lên Chúa để cầu nguyện cho Giáo Hội, ngõ hầu chínhcon cũng được đổi mới trong Đức tin nhờ Chúa ThánhThần, Đấng đổi mới mọi sự.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break in the day to gauge where your heart is at. Where have you put your faith today? “Do not be afraid, trust in God, and be assured that he is close by (Pope Francis). Let us be renewed by God’s mercy and may the strength of his love also transform our life. We ask for the Lord’s grace, that our lives may always be witness to his love. Renew your offering for the Church, that we may let ourselves be renewed in faith by the Holy Spirit which makes all things new.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con tĩnh lặng vào cuối ngày. Nhớ lại những con đãtrải qua đánh giá lại mọi thứ đó một phần trongquá trình trưởng thành của con Ngày hôm nay của con thếnào? Con đã sẵn sàng đón nhận những mong muốn củaChúa Giêsu với những người đã cùng đồng hành với con chưa? Con đã đáp lại Ngài như thế nào? Con đã thất bạinhư thế nào trong việc đáp trả Ngài? được sự liên kếtbền chặt với Thiên Chúa sẽ giúp nội tâm tự do của con được phát triển, nhờ đó con trở nên người môn đệ củaChúa trong cuộc sống hằng ngày. Hãy thành tâm cầu xinsự tha thứ, ghi nhớ mọi giải pháp để sự ảnh hưởng củaChúa Giêsu được vững mạnh trong cuộc sống của con.

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm yourself at the end of this day. Recall what you’ve experienced and appreciate all of it since it was a part of your growth. How was your day? Were you ready to welcome Jesus’ desires for those who crossed paths with you? How did you reflect him? How did you fail to reflect him? Having a personal emotional relationship with God will help you to grow in interior freedom so that you may be his apostle in your daily life. Ask forgiveness if you so desire, and take note of a resolution to strengthen Jesus’ influence on your life.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao