Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-09


🍀🍀
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

NGÀY 07/09/2021

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới với trái tim rộng mở, trái tim sẵn sàng cộng tác với Chúa Giê-su trong sứ mạng của Ngài. Xin cho con nhạy bén dễ dàng nhận ra sự hiện diện quan trọng của Ngài nhờ cầu nguyện và sự thinh lặng. “Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6,12). Mỗi khi có sự chọn lựa quan trọng, Chúa Giê-su đi gặp và trình bày với Thiên Chúa Cha. Điều gì đang cản trở con không dành được không gian riêng để cầu nguyện với Cha trong ngày? Con dâng ngày sống lên Cha và can đảm chọn lựa để sống giản dị hơn cho lợi ích chung. Xin Cha thương đến anh chị em con đang đau khổ quá nhiều vì dịch bệnh ở Sài Gòn, Bình Dương… Lạy Cha chúng con … 

 

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Start off the day with an open heart, one that is willing to collaborate with Jesus in his mission. Become conscience of the importance of experimenting with his presence through prayer and silence. “In those days he departed to the mountain to pray, and he spent the night in prayer to God” (Lk 6:12). Faced with an important decision, Jesus departs to talk to God. What obstacles make it difficult to find a space for privacy with God in your day? Offer up your day so that in prayer, we may make brave decisions that favor a simple lifestyle for the common good. Our Father…

 

— ∞  +  ∞ —

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌻

Con dừng công việc lại ít phút vào buổi chiều này để ở lại với Chúa Giêsu trong thinh lặng. Con suy gẫm về điều Đức Thánh Cha Phanxicô dạy: “Chúng ta hãy chọn để thay đổi, chọn lối sống đơn giản và kính cẩn hơn!” Thông qua lời cầu nguyện, chúng ta hãy mở rộng con tim với Chúa để Ngài có thể hành động và biến đổi chúng ta, cho ta thêm sức mạnh để thay đổi và sống như Chúa Giê-su muốn. Con tự vấn bản thân rằng, con có hay cầu nguyện mỗi khi phải đối mặt với những tình huống khó khăn hay khi phải đưa ra những quyết định quan trọng trong đời hay không? Để tiếp tục sống theo cách thế này, thái độ nào của con cần thay đổi? Lưu tâm đến điều này, và tiếp tục ngày sống. 

 

🌻WITH JESUS DURING A DAY🌻

Pause this afternoon and be with Jesus alone and in silence. Reflect on what Pope Francis tells us: “Let us choose to change, to adopt more simple and respectful lifestyles!” Through your prayer, open up your heart to the Lord so that he can act through you and transform you; giving you the strength to change and live like Jesus. Do you pray when faced with different situations or when you make important life decisions? What attitudes can you adjust to continue in this way? With this in mind, return to your day.

 

— ∞  +  ∞ —

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI💥

Gác lại mọi công việc, con lặng nhìn vào sâu thẳm nội tâm của lòng mình và nhìn lại mọi điều tốt đẹp đã xảy ra hôm nay, nơi: Con người, mọi hoàn cảnh, những món quà cá nhân và con cảm tạ Chúa về những điều đó. Điều gì nuôi dưỡng con hôm nay? Con đã làm gì để có được cảm giác an toàn? Những điều đó có liên quan đến đức tin và sự tin cậy vào Thiên Chúa hay không? Con có hướng tới những nhiệm vụ trong tháng này hay quan tâm về những điều mới mẻ chăng? Con cầu xin sự tha thứ nếu những việc con làm không làm tăng sự gắn kết với Thiên Chúa. Bây giờ ngay lúc này, chúng ta hãy cùng quyết tâm xây dựng ngày mai trên niềm tin vững chắc và cầu nguyện cho những bạn trẻ, là những người đang làm việc để xâu dựng một môi trường sinh thái tốt đẹp bền vững. Kính mừng Maria…

 

💥WITH JESUS IN THE NIGHT💥

Step away from any distractions at the end of this day. Enter into the depths of yourself and review all the good that happened today: people, situations, personal gifts, and give thanks to God for them. What sustained you today? What did you do to accomplish a sense of security? Did it involve faith and trust in God? Did you work towards the mission of this month, the care of creation? Ask for forgiveness if your actions did not further your relationship with God. Resolve to build tomorrow on solid ground and pray for young people who are working to achieve an ecologically sustainable world. Hail Mary…

 

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao