Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-11-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07/11/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Người bảo , các anh cứ việc làm theo
Lạy Chúa, con đón chào ngày mới cùng việcđặt niềm vui hy vọng của con trong tay Chúa”. Như lời Mẹ Maria đã nói tạitiệc cưới Cana: Người bảo , các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5), đó sự tin tưởng của Mẹ khi hết rượu, một dấu chỉcủa niềm vui trong cuộc sống niềm hy vọng về một tươnglai hạnh phúc. Đặt mọi thứ vào tay Người, cho đi tất cả, đổđầy bình đến tận miệng điều kỳ diệu đã xảy ra. Ngườibảo các anh cứ làm theo. Phục vụ Chúa nghĩa lắngnghe thực thi Lời Chúa. Đây lời khuyên đơn giảnnhưng thiết yếu của thân mẫu Chúa Giêsu, đó mụcđích sống của người Kitô hữu – ĐTC Phanxicô. Lạy Chúa, xin cho mục đích đơn giản này trở thành kim chỉ nam củaĐTC. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Do whatever he tells you
Lord, I welcome the new day, and “I place my joys and hopes in your hands,” as Mary did that day at the wedding feast of Cana: “Do whatever he tells you” (Jn 2:5) was her confidence as the wine ran out, a sign of joy in life, and with it the hope of a prosperous future. Putting everything into his hands, giving everything, filling the vessels to the brim. And there the miracle was worked. “Do whatever he tells you. Serving the Lord means listening to and putting his Word into practice. This is the simple but essential recommendation of the Motherof Jesus and it is the Christian’s program of life” Pope Francis. I ask you Lord that this simple program be the Holy Father’s compass. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Nghỉ ngơi
Vào lúc ban trưa con nghỉ ngơi đôi chút. Con nhớ đến ý chỉcầu nguyện trong tháng này. Đức Thánh Cha nóirằngNgười kế vị Thánh Phêrô nguyên nền tảng, vĩnh viễn hữu hình của sự hiệp nhất giữa đức tin hiệpthông. mỗi người Ki- hữu cần phải hiệp thông vớiĐTC, cầu nguyện, sống làm cho mọi người biết đến nhữngthách thức của nhân loại cũng như sứ mạng của Giáo hội Ngài gửi gắm cho chúng con mỗi tháng. Con sống với ý cầu nguyện trong đời sống hằng ngày của mình không? Con làm cho mọi người được biết đến không? Con tiếp tục ngàysống với quyết tâm thực hiện sứ mạng này.

WITH JESUS DURING THE DAY

A break 
Midway through the day, take a break. Put your heart back into the challenge of the month. The Pope says: “the successor of Peter, the principle and foundation, perpetual and visible, of the unity of faith and communion.” And each one of us must be in communion with the Pope, praying, living and making known the challenges of humanity and the mission of the Church that he entrusts to us each month. Do you live the prayer intentions in your daily life? Do you make them known? Relive your day with the purpose of deepening your commitment to this mission

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Bước đường hôm nay 
Con cảm thấy được ủi an bởi tất cả những điều đã xảy đến vớicon vui hay buồn, con biết Chúa luôn hiện diện với con mọi lúc. Con đón nhận ý muốn của Chúa không? Con tin tưởng rằng ngày hôm nay một cuộc hành trình Chúađồng hành cùng không? Lạy Chúa xin cho con biết vui mừngkhi được chính mình tin tưởng rằng ngày mai sẽ mộtngày tốt đẹp hơn. Xin cho con biết thân thưa với Chúa nhữnglời khiêm tốn nhất, phát ra từ môi miệng trái tim con : Không Ngài, con chẳng cả. điều mạnh mẽ nhấtcon thể nói : Chúa, con thể làm được mọi sựKínhmừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Your walk today
Be comforted by all that has happened this day, pleasant or distressing, according to your rhythm, for in everything the Lord has made himself present. Do you accept God’s will? Do you trust that the day is a journey in which the Lord accompanies you? Be glad to be who you are and trust that tomorrow will be a better day. Ask God that the most humble thing that comes from your lips and heart is: Without you I am nothing. And the most powerful thing you can say is: With you I can do anything. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao