Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-11

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-11-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Thân mẫu của Đức Giê-su cũng ở đó” (Ga 2, 1-11). Khi bắt đầu ngày mới, con hình dung rằng trong những nhiệm vụ đang đợi chờ con, có Mẹ của Đức Giê-su, Mẹ của con cũng hiện diện và săn sóc. Con mường tượng Mẹ đang giúp đỡ con trong những nhiệm vụ, và động viên con biết lắng nghe Lời Chúa. Xin cho con biết cảm nhận sự ân cần của Mẹ Maria trong ngày hôm nay, và lắng nghe ý muốn của Cha trong trái tim con. Nguyện xin cho con biết nếm thử hương vị của rượu vang mới trong cuộc sống của con, và mường tượng niềm hân của rượu mới để chia sẻ niềm vui này qua phương tiện công nghệ. Con xin dâng mọi điều để hiệp ý cầu nguyện của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời,…

WITH JESUS IN THE MORNING

“And the Mother of Jesus was there” (John 2:1-11). As you start your day, imagine that, in the midst of the tasks that await you, there is the Mother of Jesus, your Mother; with her presence and attentiveness. Envision her helping you with these duties and encouraging you to listen to the word of her Son. Take advantage of Mary’s maternal care today and listen to the will of the Lord in your heart. Taste the taste of new wine in your life. Imagine the joy of new wine and share this joy through technology. Offer everything for the Pope’s intention for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Không có gì làm mất nhân tính bằng những cuộc đời được tìm thấy dưới điều kiện của một thế giới đề cao công nghệ. Khi chúng ta tập trung vào hiệu quả của thành quả về kinh tế, với cái giá phải trả là cuộc sống tôn quý của đại đa số người nghèo, thì công nghệ đã làm hao mòn hành tinh của loài người. Cuộc sống an nhàn mà trí tuệ nhân tạo mang lại có lợi ích gì nếu con mất đi phẩm giá và hạnh phúc của chính mình? Nguyện xin Mẹ Maria giúp con nhìn nhận những thiếu sót trong cuộc sống của con và ban cho con rượu mới từ Thánh Thần của Người Con của Mẹ. Xin nhắc nhớ con những ý chỉ con dâng lên Chúa..

WITH JESUS DURING A DAY

There is nothing so dehumanizing as the lives that occur under the conditions of a highly technological world. When we focus on the effectiveness of economic results at the expense of a dignified life for the majority of poor human beings, then technology has impoverished the human planet. What good are lives of comfort that artificial intelligence makes possible if you lose your dignity and happiness? Ask Mary to help you look at what is lacking in your life and to give you the new wine of her Spirit from her Son. Renew your offer to the Lord.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Chúa mời gọi con phản tỉnh cuộc sống của con. Con dành ít phút cuối ngày để nhìn lại một tuần sống, và góp nhặt những kinh nghiệm ý nghĩa nhất. Những ký ức nào đến với con? Con đã có những cảm xúc nào? Con viết ra những ký ức có ý nghĩa nhất. Con học được gì từ chúng? Con tâm sự cùng Chúa về những gì con đã trải qua, và khẩn cầu Chúa thương giúp đỡ để con bắt đầu tuần sống mới. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The Lord invites you to reflect on your life. Take a few moments to review your week and collect the most significant experiences. What memories come to you? What feelings are awakened? Write down the most significant memories. What have you learned from these experiences? Talk to your Father about your experiences and ask for help to start a new week. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.