-Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-09

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-09-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay nhân ngày mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, xin Cha ban ân sủng để con mở lòng với những điều bất ngờ của Ngài. Thế gian nói với con nhiều lần rằng nếu điều gì không có ý nghĩa trong tâm trí con thì điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Con cảm tạ Cha vì món quà biết tư duy phản biện, nhưng xin đừng để điều này khiến con bất ngờ, bất ngờ là khi con nhận ra nhiều điều trội vượt hơn lý trí của con, nhưng mang lại ý nghĩa và hoà hợp. Con xin dâng ngày để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, hiệp cùng Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu. Kính mừng Maria,…

WITH JESUS IN THE MORNING

On this day when we celebrate the birth of the Blessed Virgin Mary, I ask God for the grace to open myself to your surprises. The world tells me so many times that if something doesn’t make sense in my head it means it doesn’t make any sense at all. I thank the Lord for the gift of critical thinking but I ask that this does not close me to surprise, to the surprise of recognizing the many things that surpass my reason but give it meaning and harmony. I offer my day for the Pope’s intention for this month, together with his Worldwide Prayer Network. Hail Mary….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi vì đã trao ban thiên chức làm mẹ của Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giê-su. Mẹ là người phụ nữ được Chúa chọn để hạ sinh con trai duy nhất của Ngài. Xin lời cầu nguyện của con hôm nay thêm rạng danh Mẹ, người Mẹ thương mến, vì sự sinh thành và yêu thương chăm sóc của Mẹ dành cho chúng con, những người con của Mẹ.

WITH JESUS DURING A DAY

Today I want to thank the Holy Trinity for giving us the motherhood of Mary, Mother of Jesus. She was a woman chosen by God to give birth to her only begotten Son. May my prayer this day be to honor you, dear Mother, for your birth and for your loving care over us, your children.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạ ơn Chúa vì một ngày đã qua. Giờ đây, con nhìn lại cách con đã khởi đầu và kết thúc ngày sống của mình. Con đã sống với thái độ dâng hiến và sẵn sàng vâng theo ý Chúa hay chưa? Con đã làm được điều gì để đáp lại ý chỉ cầu nguyện mà ĐGH Phanxicô đã giao phó cho Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu? Con có dâng đời mình và hết thảy mọi việc con làm cho Chúa không? Con nhìn lại cách sử dụng mạng internet của mình và tìm ra phương cách thích hợp để trở nên sẵn sàng hơn cho sứ mạng của Chúa Giêsu. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for the day. Be aware of how you started and how you are finishing the day. Have you lived in an attitude of offering and availability to God the Father? What have you done to respond to the intention that Pope Francis entrusts us to the Pope’s Worldwide Prayer Network? Do you offer your life and your activities to the Lord? Review your way of living on the Internet and point out a way to grow in availability to the mission of Jesus. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.