Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-01


🌺🌺🌺
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺

NGÀY 09/01/2021

 

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Con thức dậy để bắt đầu ngày mới. Con có một sứ mạng để thực thi. Hạt cát mà con có thể đóng góp sẽ thiếu nếu con không bổ sung thêm. Hôm nay, con chọn một cách thức để cho đi chính mình, để cống hiến trọn vẹn trong mọi việc con đảm nhận! “Sau đó, Ngài bảo các môn đồ xuống thuyền và tiến đến Bét-xai-đa” (Mc 6, 45-52). Lắng nghe Chúa để con có thể bước đi và nắm lấy tay Ngài. Đức Thánh Cha nói “Chúng ta được sinh ra để chạm đến những điều cao hơn, để gặp gỡ Thiên Chúa và anh em của chúng ta.” Con dâng ngày hôm nay cho ý định của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con…

💥WITH JESUS IN THE MORNING💥

Wake up to the new day. You have a mission to carry out. The grain of sand that you can contribute will be missing if you do not add it. Choose today the way to give yourself, to give yourself completely in everything you undertake! “Then he made his disciples to get into the boat and go ahead to Bethsaida” (Mark 6:45-52). Listen to the Lord so you can walk holding His hand. Pope Francis says, “we were born to reach the heights, to meet God and our brothers.” Offer your day for the Pope’s intentions. Our Father…..

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Con nghỉ ngơi đôi chút vào buổi chiều nay để uốn nắn trái tim mình hòa điệu với trái tim Chúa Giê-su. Cuộc gặp gỡ giữa con với người lối xóm hôm nay như thế nào? Con đã dành tâm tình cho họ ra sao? Đức Thánh Cha nói rằng chúng con được mời gọi để xây dựng “một văn hóa khác, văn hóa này hướng dẫn chúng ta vượt lên trên những thù hằn để quan tâm đến người khác.” Con tập sống thái độ phục vụ và chăm sóc, cười tươi, ứng xử dịu dàng và nhận ra nhu cầu của những người bên cạnh con. Tình huynh đệ được gầy dựng từ những hành xử nhỏ nhặt hàng ngày. Con cầu nguyện hơn nữa cho tình thân trên thế giới.

WITH JESUS DURING A DAY☀️

Take a break in your afternoon to calibrate your heart in tune with that of Jesus. How have your encounters with your neighbor been today? How has your inner disposition been towards them? As the Holy Father tells us, we are called to build “a different culture that guides us to overcome enmities and to care for one another.” Try to live in an attitude of service and care, smile, treat with delicacy and feel the needs of those who are close to you. Fraternity is cultivated from small daily gestures. Pray for a more fraternal world.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con xin để những suy nghĩ của con được lắng đọng xuống. Con duyệt xét lại những cuộc gặp gỡ hôm nay. Con có biết tạo ra tình liên đới trong các cuộc gặp gỡ không? Hay con chỉ biết xa lánh và thờ ơ? Con có gia tăng củng cố tình liên đới bất chấp sự khác biệt lẫn nhau không? Con viết xuống những gì con đã nhận ra, và đưa ra giải pháp để những cuộc gặp gỡ tới giúp con được lớn lên. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm your thoughts and still your breath. Go through the encounters you have experienced today and review how they were. Did you create bonds or did you stay distant and indifferent? Did you strengthen your bond over your differences? Write down what you discover and make a resolution so that your next encounters continue to help you grow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.