Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-02


🌸🌸
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌸🌸

NGÀY 09/02/2021

 

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Con lãnh nhận ngày mới với niềm vui, với một trái tim quy hướng về Chúa Giêsu, để phục vụ và yêu thương những người anh chị em của mình. Hôm nay Thiên Chúa nói với con đừng bám víu vào những ước muốn sáo rỗng, nhưng hơn hết hãy hành động với tất cả tình yêu và sự chân thành. “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói: Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông!” (Mc 7,1-13). Hôm nay, con đặt tình yêu lên trước những đáp trả của con, trong những quyết định của con, trong cách thức con đến với những người khác. Lạy Cha chúng con ….

💥WITH JESUS IN THE MORNING💥

Receive the day with joy, with a heart centered on Jesus, to serve and love your brothers and sisters. The Lord tells us today not to cling to empty formalities of content, but rather to act with all love and authenticity. “Leaving the precept of God, cling to the tradition of men. He also told them: How well do you violate God’s commandment to preserve his tradition!” (Mark 7: 1-13). Today put love first in your responses, in your decisions, in your way of addressing others. 

Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌞CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌞

Con dừng lại một chút trong buổi chiều hôm nay. Con đã làm được những điều sáng nay quyết tâm chưa?Trong lòng con giờ đây sao rồi? Con đặc biệt lưu tâm tới những người phụ nữ bị tổn thương bởi bạo hành, họ không thể trao ban những món quà và tài năng của bản thân vì những khốn khổ và đau đớn mà họ phải chịu. Thế giới đánh mất đi vẻ đẹp khi một trong số những người phụ nữ còn chịu những áp bức như thế. “Thế giới trở nên hiệp nhất và bình an hơn khi những người phụ nữ có thể trao ban những món quà mà họ có.” (ĐGH Phanxicô). Hãy khám phá những giá trị và món quà của người phụ nữ ở gần ngay cạnh con, khích lệ để họ dám chia sẻ những món quà mà họ có, và tạ ơn Chúa vì những điều ấy.

🌞WITH JESUS DURING A DAY🌞

Take a break this afternoon. How has your day been thus far? What do you have in your heart now? Focus especially on women damaged by violence, those who cannot share their gifts and talents because of their suffering and pain. The world loses beauty for each one of them that remains prey to this scourge. “Because when women can transmit their gifts, the world is more united and more at peace” (Pope Francis). Discover the value and gifts of the women who are close to you, encourage them to share them and give thanks for them.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tĩnh lặng vào thời khắc cuối ngày này. Con thu lượm lại những gì con đã trải qua và tạ ơn vì mọi thứ đã giúp con lớn lên. Ngày hôm nay của con thế nào? Con có giúp đỡ và phục vụ anh chị em của con, đặc biệt là một người phụ nữ đang cần đến con không? Con đã diễn tả tình yêu của mình trong phận vụ và giúp đỡ cô ấy như thế nào? Tình yêu xuất phát từ trái tim chính là thứ dầu chữa lành những thương tích. Nếu con còn ích kỷ, con cầu xin sự tha thứ và đưa ra một mục tiêu cụ thể để hiến tế chính mình cho tha nhân, đặc biệt là những người phụ nữ dễ bị tổn thương nhất. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm yourself at the end of the day. Collect what you have experienced and be grateful for everything since it was for your growth. How was your day? Were you available to help and serve a brother or sister, especially a woman in need? How did you express your love in the task and service for her? The love you give from the heart is the oil with which you heal wounds. Ask for forgiveness if you fell into selfishness and point out a purpose to improve the gift of yourself to your community, especially the most vulnerable women.  Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.