Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-03


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

NGÀY 09/03/2021⏰

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Hãy tỉnh thức!Lạy Cha, Con dâng ngày sống hôm nay của con cho Cha, hãy để chính con được thanh tẩy bởi tình yêu của Người và sống chứng tá cho lòng thương xót vô tận của Người. “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,32-33). Con thinh lặng đôi phút và xin Cha ban ơn giúp con nhận ra rằng: bao nhiêu lần con xúc phạm đến Cha và đến tha nhân, là bấy nhiêu lần con nhận được tình yêu và sự quảng đại thứ tha của Cha. Xin cho con biết chấp nhận sự thật này, học cách tha thứ cho bản thân để có thể tha thứ cho người khác. Lạy Cha chúng con….

💥WITH JESUS IN THE MORNING💥

Awake! Surrender your day to the Lord, let yourself be baptized by his love and live witnessing his infinite compassion. “You wicked servant! I forgave you your entire debt because you begged me to. Should you not have had pity on your fellow servant, as I had pity on you?” (Matthew 18:32-33). Pause and ask the Lord for the grace to recognize that by offending our brothers and sisters and our God in return we receive his generous forgiveness and love. Accept it, learning to forgive yourself in order to forgive. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY✨

Con dừng lại để cầu nguyện cùng Thiên Chúa của sự sống, nhờ đó làm mới lại sức mạnh và niềm hy vọng của con cho giờ phút cuối ngày. “Nhẫn nại và nhân từ là hai công thức thường xuất hiện trong Cựu Ước để mô tả bản tính của Thiên Chúa. Nó được xác minh một cách cụ thể qua rất nhiều hành động trong lịch sử cứu độ, nơi mà sự tốt lành của Người vượt thắng sự trừng phạt và hủy diệt” (ĐGH Phanxicô). Giữa con người, con thường có xu hướng quên rằng nếu công lý mà không có lòng thương xót, thì không còn là công lý nữa, mà là sự trả thù. Con tự hỏi chính mình, khi đánh giá hay nhận xét ai đó, con có lòng thương xót họ không?

✨WITH JESUS DURING A DAY✨

Take a pause to pray to the God of life and thus renew your strength and hope for the rest of the day. “Patient and merciful is the binomial that often appears in the Old Testament to describe the nature of God. It is concretely verified in so many actions in the history of salvation where his goodness prevails over punishment and destruction” (Pope Francis). Among us, we tend to forget that justice without mercy is not justice but revenge. When passing judgment on someone, are you merciful?

∞  +  ∞ —

⛅CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI⛅️

Con để cho lòng mình tĩnh lặng và tạ ơn Chúa vì một ngày nữa trôi qua. Ngày hôm nay của con thế nào? Bao nhiêu yêu thương trong những hoạt động của con suốt ngày hôm nay? Đâu là những động lực trong từng cử chỉ, suy nghĩ và lời nói của con? Con phải biết ơn vì điều gì? Con viết xuống một cụm từ giúp nhắc con nhớ đến tình yêu của Thiên Chúa. Con đã sẵn sàng cho ngày mai và dọn lòng sốt sắng để lãnh nhận Bí Tích của Lòng Thương Xót. Kính mừng Maria…..

⛅WITH JESUS IN THE NIGHT⛅️

Still the heart and reap the day in a spirit of thanksgiving. How have you lived? How much love was in your actions today? What were your motivations in your gestures, in your thoughts, and in your words? What do you have to be thankful for? Write down a phrase that reminds you of God’s Love. Prepare your morning and ensure the well-being of receiving the Sacrament of Mercy.  Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.