Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-04


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 09/04/2021⏰

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Con thức dậy với niềm phó thác cuộc sống của con vào Thiên Chúa . “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” (Ga 21,1-14). Nhiều người bị bỏ rơi, đói khát, trần truồng và đau ốm. Tín thác vào Thiên Chúa, chúng con xin thả lưới cho họ. Xin giúp chúng con xây dựng công bằng đích thực qua những đôi tay của mình, và phục vụ cho lợi ích của những tâm hồn anh chị em này. Xin giúp chúng con luôn luôn tôn trọng những quyền căn bản của mỗi con người, quăng lưới ngay cả những nơi không còn hy vọng bắt được gì. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

Let us wake up with the certainty to continue entrusting our lives to God. “Cast the net to the right of the boat and you will find some” (John 21:1-14). Many people are marginalized, thirsty, hungry, naked, and sick. Trusting in the Lord, let us cast the net again for them. Let us make justice real through our hands and our service to comfort the hearts of these brothers and sisters. Let us always respect the fundamental rights of each person, throwing the net even where there is no hope of fishing. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

⚡CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY⚡️

Trong buổi chiều hôm nay, Thiên Chúa mời gọi chúng con dành chút thảnh thơi với Người. Sự sống lại của Chúa Giêsu chiếu sáng cuộc đời và sự hiện diện của Người biến bóng tối thành ánh sáng. “Ánh sáng chiến thắng bóng tối, những việc vô ích trở nên hữu hiệu và đầy hứa hẹn trở lại, cảm giác tuyệt vọng và bị bỏ rơi nhường chỗ cho năng lượng mới và niềm tin chắc chắn rằng Chúa ở với chúng ta” (ĐGH Phanxicô). Nguyện xin sức mạnh của Chúa Phục Sinh giúp chúng con nên một với quê hương đất nước, gia đình của mình, đồng thời nỗ lực hành động để hiệp nhất các anh chị em của chúng con với nhau.

WITH JESUS DURING A DAY

This afternoon the Lord invites us to take a break with Him. The resurrection of Jesus illuminates life and his presence turns darkness into light. “The darkness is overcome by the light, the useless work becomes fruitful and promising again, the sense of fatigue and abandonment leaves room for a new energy and the certainty that He is with us” (Pope Francis). May the power of the resurrection help us become one with our nations, homes, and works to unite our brothers and sisters.

∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Lúc hoàng hôn, con lắng đọng và ý thức xin Thần Khí Chúa ban ơn giúp con làm phút hồi tâm này. Con suy tư về những gì con đã nhận được hôm nay qua những người con đã tiếp xúc và khung cảnh thiên nhiên mà con tận hưởng. Con có dừng lại để trân trọng những món quà này hay vội vàng lướt qua? Con đã lưu tâm đến những nhu cầu của mọi người như thể những nhu cầu ấy là của con hay không? Con đã chăm sóc những món quà của tự nhiên như thế nào? Cuộc sống của con “cần bao gồm cả những hành động cụ thể cho lòng trắc ẩn và tôn trọng mỗi con người, chăm sóc và trông coi ngôi nhà chung của chúng con”. Ngày mai, con cầu xin Chúa ban xuống những ơn này khi con bắt đầu ngày sống mới. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At dusk, slow down and consciously receive the Holy Spirit. Think about what you received today through the people you interacted with and the nature you enjoyed. Did you stop to appreciate these gifts or did you rush past? Were you as attentive to these people’s needs as if they were your own? How did you take care of these gifts of nature? That your life “can include concrete acts of compassion and respect for each person and care and custody for our common home.” Ask for this grace as you start the day tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.