Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-07


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 09/07/2021⏰

🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍃

Con bắt đầu ngày mới bằng việc dâng lên hành trình ngày sống và những gì con có theo những ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1,45). “Trong tinh thần đối thoại đích thực, khả năng nắm bắt ý nghĩa những gì người khác nói và làm sẽ được gia tăng, dù có thể chúng ta không chấp nhận như xác tín của chính mình” (ĐGH Phanxicô). Hôm nay, khi con gặp chuyện bất đồng với ai, con quyết tâm hiểu họ muốn gì và hiểu những nhu cầu của họ trước khi đối chất với họ. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start your day offering tour life and everything you have for the Pope’s intentions. “Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled” (Lk 1:45). “In a true spirit of dialogue there is the ability to understand the feeling behind another’s words and actions even though it cannot be understood as an actual reality” (Pope Francis). Today, when you experience a controversy, resolve to understand what the other person wants and needs before confronting them. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌻

Con nghỉ ngơi đôi chút để nối kết tâm hồn với Chúa Giêsu. “Một cuộc gặp gỡ đích thực cho biết tính cách của người khác, nhưng đồng thời, cuộc gặp gỡ ấy cũng có nghĩa là đặt bản thân của một người vào vị trí của người khác để hiểu những gì đang diễn ra bên trong người mà họ gặp gỡ, hiểu những điều đè nặng trong tâm hồn người đó và hiểu những điều thực sự quan trọng” (ĐGH Phanxicô). Làm thế nào để con đặt chính mình vào người khác để nhìn thấy thực tại thông qua cái nhìn của mình và hiểu chuyện như họ hiểu? Con cần làm gì để học cách thực hành thái độ này? “Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim của Chúa để con cảm nhận như Người cảm nhận”.  

WITH JESUS DURING A DAY

I take a break to align my heart to Jesus’. “A true encounter reveals another’s own identity, but at the same time, it means putting one’s self in another’s position to understand what is going on beneath the surface, the things that weigh on a person’s heart, and to understand what it is that really matters” (Pope Francis). Do I know how to put myself in another’s shoes to see reality through their eyes and understand it that way? What do I need to learn to practice this attitude? “Lord, give me Your heart to feel as You do.”

∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Ngày hôm nay khép lại, con nghĩ về những khuôn mặt mà con đã gặp. Những cuộc gặp gỡ nào mang lại cho con niềm vui? Cuộc gặp nào mang lại cho con nỗi buồn? Con có nghĩ cần phải xin ai đó tha thứ cho chính mình hay không? Con đã có thái độ tha thứ cho người khác cách tự nguyện hay miễn cưỡng? Được sánh bước với tha nhân quả là ân huệ của Thiên Chúa. Con sống tâm tình biết ơn vì những người đi qua đời mình. Nếu con cầu xin ơn tha thứ cho bất kỳ sự chia rẽ nào, thì con làm điều đó ngay bây giờ. Ngày mai, con nguyện xin ân sủng để giúp con gầy dựng những tương quan và biết chăm lo cho sự tồn tại của những tương quan ấy. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As your day draws to a close, think back to the faces of those you encountered today. Which encounters brought you joy? Which ones didn’t? Do you think that you need to ask anyone for forgiveness? Did you have any attitude of forgiveness, or are you more inclined to hold grudges? To walk with others is a gift from God. Be thankful for the people in your life. If you need to ask for forgiveness for any division, do it now. For tomorrow, ask for the grace to build bonds and care for your existing relationships. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.