Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-02


🌺🌺
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺

NGÀY 10/02/2021

 

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Con bắt đầu ngày hôm nay bằng những hoạt động của Chúa Ki-tô trong trái tim con, những điều con tìm kiếm và chỉ được nghỉ ngơi trong Người. Mặc dù con muốn yêu và được yêu, con tìm kiếm tình yêu này trong những cách thức sai trái, và con làm tổn hại đến những người khác và cho chính bản thân con. “Bởi từ bên trong, từ lòng người, phát xuất rất nhiều ý định xấu xa: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”(Mc 7,14-23). Con cầu xin Thiên Chúa là Cha nhân hậu, xin Ngài hãy chữa lành tâm hồn của những người nam và nữ trên thế giới, đặc biệt là những ai đang bị bách hại bởi bạo lực. Lạy Cha chúng con……

💥WITH JESUS IN THE MORNING💥

Start this day open to the action of Christ in your heart that seeks and that only rests in Him. Although we want to love and be loved, we seek this love in the wrong ways, and we harm others and ourselves. “Because from within, from the hearts of men, evil intentions come out: fornication, robbery, murder, adultery, greed, wickedness, fraud, debauchery, envy, injury, insolence, foolishness” (Mark 7: 14-23). Ask the Lord to heal the wounds in the hearts of all men and women in the world, especially those damaged by violence. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY⚡️

Con dành một chút thời gian trong buổi chiều này để hướng tâm hồn về với Chúa Giêsu. Con có gì để tạ ơn về những gì đã xảy đến cho con vào sáng nay không? Con ra đi và giúp thế giới phát triển, thực hiện những ước muốn của người khác và đạt được những mục tiêu dũng cảm. Sự tốt lành của anh em con lan tỏa, và cũng sẽ đến với con. Đức Giáo Hoàng nói rằng “một sự chinh phục phụ nữ là một sự chinh phục toàn nhân loại” (ĐGH Phanxicô). Xin cho con biết cộng tác với những ai cần đến con, cả khi nếu điều đó không trực tiếp có lợi cho con, đặc biệt nếu nó giúp người phụ nữ, những người gần con nhất phát triển. Con làm mới những lời nguyện của mình.

WITH JESUS DURING A DAY⚡️

Take some time this afternoon to get your heart in tune with Jesus’. What do you have to be grateful for in what happened in the morning? Go out and help the world grow, fulfill the wishes of others and achieve brave goals. Your brother’s good spreads and comes to you too. The Pope tells us that “a conquest for women is a conquest for all humanity” (Pope Francis). Collaborate with those who need you, even if it is not a direct good for you, especially if it helps the women who are closest to you grow. Renew your offer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con để ngày hôm nay của con dần dần khép lại. Con xin tạ ơn Chúa về những gì con đã lãnh nhận được từ Người trong hôm nay. Nhìn lại những khuôn mặt của người phụ nữ đã để lại dấu ấn của họ nơi con. Con có chăm sóc họ hay không? Con có nhìn đến họ với con tim của con hay con nhìn đến họ qua vẻ bề ngoài? Sự đối đãi của con, những cử chỉ và những lời lẽ của con như thế nào? Có ai cần một lời xin lỗi từ con hay không? Con luôn ghi nhớ rằng con có thể chăm sóc những gì thực sự giá trị. Con xin dâng những điều này với Thiên Chúa là Cha và con cầu xin Người giúp đỡ con cho ngày mai.

WITH JESUS IN THE NIGHT

Let your day come to a close. Thank God for what you have received in him. Review the faces of the women who left their mark on you. Do you take care of them? Did you look at them with your heart or look at them superficially? How was your treatment, your gestures and your words? Does anyone need an apology from you? Remember that you can take care of what you really value. Talk about all this with the Lord and ask for help for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.