Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-02

🌺🌺Mến Yêu Hằng Ngày🌺🌺 ⏰Thứ 4 ngày 10/02/2021⏰ ☘️(Mc 7,14-23)☘️ Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng …

The post Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-02 appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.