Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-03

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 10/03/2021⏰

⛅CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⛅️

Lạy Cha, con  tạ ơn Cha về một khởi đầu của ngày mới, và chuẩn bị để nên nhân chứng trung thành cho tình yêu mà Chúa Cha dành sẵn cho con hôm nay. “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.” (Mt 5, 17-18). Tình yêu và lòng trắc ẩn của Chúa dành cho chúng con là vô biên vô tận. Người ban tình yêu cho chúng con một cách nhưng không, để chúng con cũng có thể trao cho nhau một cách nhưng không như vậy. Có điều gì trong quá khứ mà con cần phải tha thứ chăng? Lạy cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING⛅️

Be grateful for the beginning of the day and prepare to be a faithful witness of the love that our Father God has in store for you today. “I have come not to abolish but to fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law, until all things have taken place.” (Matthew 5:17-18). God’s love and compassion for us is infinite and has no limits. He freely gives us love so that we can freely give it among ourselves. Is there anything you are waiting to forgive from the past?  Our Father…

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY✨

Con dành ra giây lát để nhìn lại ngày sống hôm nay của mình. Tạ ơn Chúa vì đã hiện diện trong suốt ngày sống của con, và lập một lời hứa để chính con tự cải thiện những lỗi lầm của bản thân mình. “Vì thế, lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng là một thực tại cụ thể mà qua đó, Ngài bày tỏ tình yêu cho chúng ta, tựa như người cha hay người mẹ động lòng sâu sắc bởi con cái của họ.” (ĐGH Phanxicô). Như vậy, Thiên Chúa sẽ đau lòng biết mấy khi nhìn thấy con đau khổ bởi những tội lỗi của chính con. Ngài đang chờ đợi con để chữa lành những vết thương của con trong mọi lúc. Con còn chờ đợi gì nữa mà không quay về cùng Ngài?

✨WITH JESUS DURING A DAY✨

Take a moment to review your experience during the day. Be thankful for God’s presence throughout your day and make a promise to yourself to make amends for your mistakes. “Thus, God’s mercy is not an abstract idea, but a concrete reality with which He reveals His love, which is like that of a father or a mother who is deeply moved by their own child. ” (Pope Francis). This is how God hurts when he sees you suffer for your mistakes. He is waiting for you to heal your wounds at all times. What are you waiting to return to Him?

∞  +  ∞ —

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI💥

Con tìm kiếm sự thinh lặng để khép lại ngày hôm nay. Lúc này con nhìn vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong tất cả những sự diễn tả gần gũi mà con đã nhận được: một cái ôm, một nụ cười, hay một lời nói. Người nào, những hoàn cảnh nào hay điều gì đã nên nguyên do cho niềm vui, niềm hy vọng, sự tròn đầy và bình an cho con? Con tạ ơn về những điều đó! Thái độ yêu thương nào mà con đã có với những anh chị em con? Sự hiện diện của Thiên Chúa đến từ những cử chỉ cụ thể mà “cuộc sống mang lại”. Con viết xuống những gì con khám phá được. Con có hướng về Bí tích mở ra cho con được Ơn Tha Thứ hay không? Kính mừng Maria….

💥WITH JESUS IN THE NIGHT💥

Find a quiet space to close the day. Now look at God present in all the expressions of closeness that you received: a hug, a smile, or a word. What people, situations or things have been a reason for joy, hope, fulfillment, and peace for you? Give thanks for them! What attitudes of love have you had with your brothers and sisters? The face of the Lord comes through concrete gestures that “give life.” Write down what you discover. Have you thought about approaching the Sacrament that opens you to Forgiveness? Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.