Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-09

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 10/09/2021⏰

 

🌼CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌼

Lạy Cha, cuộc sống có khả năng làm mới lại mỗi ngày. Con xin tạ ơn và tận dụng khả năng làm mới này cho chính mình con.“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?”(Lc 6,41). Con nhìn như thế nào về bản thân mình, người khác, tạo vật và các hoàn cảnh? Con nhìn thấy điều tốt hay điều xấu trước tiên? Xin giúp con biết nhận ra các tiềm năng của mỗi người và không bị mắc kẹt bởi nét bề ngoài có vẻ tốt của họ. Con xin dâng ngày sống này lên Cha để cầu nguyện cho anh chị em con ở Việt Nam đang gặp khổ đau, đói khát, thất vọng vì dịch bệnh, và con cũng cầu nguyện theo ý chỉ của tháng này, xin Cha ban ân sủng để con thực hiện ý nguyện đó trong đời sống của con. Lạy Cha chúng con … 

🌼WITH JESUS IN THE MORNING🌼

Life has the ability to be renewed each day. Gratefully embrace this possibility of renewal that there is in each one of us. “Why do you perceive the splinter in your brother’s eye but do not perceive the wooden beam in your own?” (Lk 6:41). How do you view yourself, others, situations, and creation? Do you see the light or the shadows first? Emphasize the potential of each person and do not get caught up in the appearance of greatness. Offer up your day for the monthly intention and ask for the graces to live it out. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍁CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍁

Con sống chậm lại để củng cố chính mình. Cách nhìn của con về mọi sự sẽ quyết định thái độ của con. Con thấy điều gì khi nhìn? Trong cách nhìn của con, lợi ích cá nhân chi phối thế nào, và có bao nhiêu phần xuất phát từ lòng bác ái? “Môi trường … là một khoản cho vay mà mỗi thế hệ nhận được và tiếp tục truyền lại cho thế hệ sau. Một hệ sinh thái toàn diện bền vững cần có một tầm nhìn xa và rộng” (ĐTC Phanxicô). Toàn bộ tạo vật là món quà đáng để ngưỡng mộ và trân trọng. Điều này có nghĩa là quý trọng con người trên hết vì con người chỉ lệ thuộc vào Chúa. Trước khi tiếp tục ngày sống, con cầu xin cho con có cái nhìn giống Chúa Giê-su khi Ngài nhìn vào mỗi con người. Đó sẽ là sự đóng góp của con từ hôm nay cho đến hết tháng này. 

🍁WITH JESUS DURING A DAY🍁

Slow down your day to strengthen yourself. The way you look at things determines your attitude. What do you see when you look? How much does your personal interest intervene, and how much does charity play a role? “The environment… is a loan that each generation receives and should pass on to the following one. A well-rounded ecology looks far and wide” (Pope Francis). All of creation is a gift to admire and respect. This means valuing the human being above all because humans belong only to God. Before continuing on with your day, ask for the look that Jesus has towards each human being. It will be your contribution from today for the rest of the month.

— ∞  +  ∞ —

🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🍃

Con khép lại ngày sống và biết ơn những điều mà Cha đã ban cho con hôm nay. Con nhớ lại những khoảnh khắc ý nghĩa nhất. Thái độ thực sự của con như nào? Không chỉ là hành động của con mà còn là cách con suy nghĩ và cảm nhận mọi thứ. Con cảm nhận được gì nơi nội tâm mình, sự thấu hiểu để đón nhận thực tế ra sao? Con có nhận ra được sự nhân từ, tình yêu thương, lòng thương xót, thiện chí, hay chỉ có điều ngược lại: giận dữ, phán xét và sự chai lì của trái tim? Con dâng tất cả những gì con khám phá được lên Chúa Giê-su Ki-tô, và xin cho con biết noi theo lối sống và thái độ sống của Ngài. Kính mừng Maria …

🍃WITH JESUS IN THE NIGHT🍃

Close the day and be thankful for the things that the Father gave to you today. In your mind, review the most meaningful moments. How has your attitude really been? Not just your actions, but the way you think and feel things. How has this interior disposition been, the understanding that welcomes reality? Do you recognize compassion, love, mercy, goodwill, or only the opposite: anger, judgement, and hardness of heart? Offer all that you discover to Jesus Christ, and ask him to give you his attitude and his lifestyle. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao