Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/10/2021   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi con từ bỏ sự giàu có của thế gian để yêu mến và bước đi theo Ngài. Ngài mời gọi con học biết thái độ cởi mở để “khám phá ra ơn gọi của mình” …

The post Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-10 appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.