Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-06


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 11/06/2021⏰

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Con bắt đầu ngày sống mới vào lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay. “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người, tức thì máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,31-37). Con hiểu được đó không phải do lưỡi đòng, mà chính vì tình yêu nên Trái Tim Chúa luôn rộng mở với tha nhân. Xin cho trái tim con cũng mở rộng để đón nhận tình yêu ấy. “Khi trái tim chấp nhận tâm ý đó, nó sẽ có khả năng đồng nhất những người khác nhau, bất kể họ sinh ra ở đâu hay từ đâu đến. Một khi chấp nhận điều này, chúng ta được cảm nghiệm người khác như chính ruột thịt của mình” (ĐTC Phanxicô). Xin cho con được thông phần vào xứ mệnh hôm nay để cầu nguyện cho ý truyền giáo của tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

💥WITH JESUS IN THE MORNING💥

On this feast of the Heart of Jesus, start your day with Him. “He pierced his side and blood and water gushed out” (John 19:31-37). It was not the spear, but Love, that left his Heart forever open to others. Allow yourself to open your heart for Love. “When the heart assumes that attitude, it is capable of identifying with others, regardless of where others are born or where they come from. By entering into this dynamic, in short, we experience others as our own flesh” (Pope Francis). Participate in this mission today for the intention of the month.  Our Father…

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY✨

Con đã sống ngày hôm nay như thế nào? Thánh Tâm Chúa Giêsu chia sẻ với con sứ mệnh thương xót của Người đối với thế giới. “Chúa Giêsu mong chúng ta từ bỏ việc tìm kiếm những điều cá nhân hoặc cộng đồng mà ngăn cản chúng ta trải qua những nút thắt của cơn bão nhân loại, để chúng ta thực sự chấp nhận tiếp xúc với sự tồn tại cụ thể của tha nhân và ý thức được sức mạnh của sự dịu dàng” (ĐGH Phanxicô). Liệu con có dám sử dụng sức mạnh của sự dịu dàng đã được trao ban hay không? Xin cho con biết dùng điều đó để các cặp đôi bắt đầu được sống trong Tình Yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu.  

✨WITH JESUS DURING A DAY✨

How are you walking through your day? The Heart of Jesus shares with you his mission of compassion for the world. “Jesus expects us to give up looking for those personal or communal things that prevent us from experiencing the knot of the human storm, so that we truly accept to come into contact with the concrete existence of others and know the strength of tenderness” (Pope Francis). Do you dare to use this force of tenderness that was given to you? Offer it so that the couples that are beginning may live in the Love of the Heart of Jesus.

∞  +  ∞ —

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌻

Vào những giây phút cuối ngày sống, con lắng đọng tâm hồn và dâng lời tạ ơn với tất cả những ân sủng mà Chúa trao ban. Con ngắm nhìn những người thân cận đang sống xung quanh mình. Con có chú ý đến nhu cầu của họ, đến những nỗi đau khổ của họ không? Đức Giáo Hoàng nhắc nhở rằng Tình Yêu Thiên Chúa “an ủi bằng lời nói, ánh nhìn, sự giúp đỡ, âu yếm, và bao bọc.” Con đã cho họ thấy Tình Yêu Thiên Chúa chưa? Xin Chúa tha lỗi cho con nếu con chưa nghĩ đến điều này, và con viết ra mục đích cho ngày mai. Con xin cầu nguyện cho các cặp vợ chồng trẻ sẽ luôn chung thủy trong tình yêu và học cách tha thứ cho nhau. Kính mừng Maria…

🌻WITH JESUS IN THE NIGHT🌻

At this moment that your day is ending, enter into yourself and be grateful for the graces that the Lord gave you. Contemplate those with whom you live or those who live close to you. Were you attentive to their needs, to their sufferings? The Pope reminds us that divine Love “consoles with words, looks, helps, caresses, embraces.” Did you show them Love? Apologize if you did not take this into account and write down a purpose for tomorrow. Pray that young couples will be faithful in their love for each other and learn the art of forgiving each other.  Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.