Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-11

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️

NGÀY 11-11-2020

 

🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞

Con khởi đầu một ngày với một trái tim biết ơn. “Thế thì chín người kia đâu??” (Lc 17, 11-19). Một trong những dấu hiệu của xã hội hiện đại ngày nay, con người bị phân tâm bởi ham muốn sản xuất và tiêu dùng ngày càng nhanh, đó chính là sự vô tâm. Con có dành thời gian để suy ngẫm về những gì đã nhận được, bình tâm và tạ ơn Chúa không? Tốc độ phát triển nhanh chóng ngăn cản con tận hưởng mọi thứ. Xin Chúa cho con biết ngừng tăng tốc, và dành cho mình một khoảng thời gian hữu ích để tạ ơn. Con muốn cảm ơn Chúa về điều gì? Xin Chúa cho con biết nhận ra món quà của Chúa, và giống như người phong cùi đó, con biết quay về với Chúa để tôn vinh Ngài. Con dâng hiến ngày sống của mình theo ý chỉ trong tháng này của ĐGH. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

 

🌞WITH JESUS IN THE MORNING🌞

Start the day with a grateful heart. “Where are the other nine?” (Luke 17:11-19). One of the signs of our modern society, distracted by its accelerated desire for production and consumption, is ingratitude. Do you take time to ponder what was received, calm down, and thank the Lord? The fast pace prevents you from enjoying things. Stop speeding and give yourself some quality time to give thanks. What do you want to thank the Lord for? Become aware of God’s gift and, like that leper, return to the Lord to glorify him. Offer your day for the Pope’s intention for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

☀️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Con tránh xa các hoạt động hôm nay để cho tâm hồn được nghỉ ngơi. “Chưa bao giờ nhân loại có nhiều quyền lực đối với bản thân như bây giờ, và không có gì đảm bảo rằng họ sẽ sử dụng nó một cách tốt đẹp, đặc biệt nếu người ta xem xét cách quyền lực ấy vận hành” (ĐGH Phanxicô). Quyết định là cách để biến tình yêu trở nên vững chãi và tự do hơn. Không phải về công nghệ mà chính quyết định của những người sử dụng nó. Con đang sử dụng công nghệ như thế nào? Con nhận thức hay để mình làm nô lệ cho công nghệ ấy? Con tiếp tục ngày sống hôm nay của mình theo ý chỉ của ĐGH.

☀️WITH JESUS DURING A DAY☀️

Take distance from today’s activities to give your heart rest. “Never has humanity had so much power over itself and nothing guarantees that it will use it well, especially if one considers the way it is doing it” (Pope Francis). Deciding is the way to make love concrete and to become more free. It is not about technology but about the decisions of those who use it. How are you using technology? Do you discern or does technology enslave you? Continue with today’s intention.

— ∞  +  ∞ —

🌘CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌘

Con nhìn lại ngày sống của mình và dâng lời tạ ơn Chúa vì mọi cuộc gặp gỡ, những sự đồng hành, những huấn từ và điều tốt lành Ngài đã làm cho con. Con nhìn vào những trải nghiệm và khám phá khi con cảm thấy tự do trong mọi hành động và hòa hợp với người thân cận. Làm thế nào con có thể gìn giữ và thăng tiến hơn với những thái độ đó từ bây giờ? Nguyện xin Chúa ở lại và hướng dẫn con trong mọi hành động. Kính mừng Maria…

🌘WITH JESUS IN THE NIGHT🌘

Pick yourself up. Be aware of your day and be grateful for the meetings, the companies, and the words that have done you good. Look at the experience and discover when you have felt free in your actions and in harmony with your neighbor. How could you preserve and cultivate those attitudes going forward? Ask God for his point of view and make a commitment to protect freedom in your attitudes. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.