Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-07


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 12/07/2021⏰

🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍃

Con sẽ bắt đầu ngày hôm nay với lòng biết ơn cuộc sống và suy ngẫm: Con muốn sống như thế nào? “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 10,39). “Vấn đề là con đường dẫn đến tình huynh đệ, ở từng địa phương và trên toàn cầu, chỉ có thể được đặt chân bởi những ai có một tâm hồn tự do và sẵn sàng cho những cuộc gặp gỡ thực sự” (ĐTC Phanxicô). Đối thoại chỉ hiệu quả khi con sẵn sàng cởi mở cho những quan điểm mới, để thấy bản thân được thay đổi bởi bất kỳ ai mà con lắng nghe. Con tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề với thái độ nào? Ngày mai, con xin quyết tâm để chính mình được thay đổi bởi những gì con nghe được. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I will start today thankful for life and reflecting: How do I want to live? “Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it” (Mt. 10:39). “The problem is that the path to brotherhood, both local and universal, can only be travelled by those who are spiritually free and ready for real encounters” (Pope Francis). Dialogue will only be effective if I am ready to open myself to new perspectives, seeing myself changed for whomever I’m listening to. With what attiudes do I search for a solution to the problems? Resolve to allow yourself to be changed by what you hear. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌻

“Những triển vọng cho việc truyền thông càng lớn bao nhiêu thì cơ hội cho việc gặp gỡ và tình liên đới càng lớn bấy nhiêu. Nếu chúng ta có thể bước theo con đường này, thì sẽ thật tốt đẹp, lành mạnh, thanh thoát và đáng khích lệ biết bao! Ra khỏi chính mình để liên đới với tha nhân là điều thật tốt lành cho chính chúng ta.”(ĐTC Phanxicô). Con hiểu rằng: sứ mạng về lòng trắc ẩn nảy sinh trong các cuộc gặp gỡ tha nhân để cùng nhau xây dựng Nước Chúa. Con cảm thấy được mời gọi làm gì vào lúc này? Lời mời đó có bao gồm những người xung quanh con không? “Lạy Chúa, xin giúp con rèn luyện một trái tim rộng mở cho hết thảy mọi người, sẵn sàng ra đi và gặp gỡ tha nhân.”

WITH JESUS DURING A DAY

“The greatest possibilities for communication become more possibilities for encounter and solidarity. If we are able to follow that path, it will be something very good, very healthy, very liberating, and very encouraging. To step outside of one’s self in order to be united with others does somebody good” (Pope Francis). The mission of compassion is born in encounter with others to build the Kingdom of God together. To what do I feel invited at this time? Does that invitation include my neighbors? “Help me, Lord, to forge an open heart for a community ready to go out and encounter others.”

∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Con lắng đọng tâm hồn, trong tâm tình biết ơn về những gì con đã trải qua từ lúc khởi đầu ngày sống hôm nay. Những tình huống nào gây trở ngại cho con? Nhìn lại các cuộc trò chuyện của mình hôm nay, con có lan toả niềm hy vọng không? Hay con cảm thấy chán nản và gieo rắc sự chán chường cho những người xung quanh? Con ý thức về trách nhiệm xây dựng một thế giới cởi mở và chan chứa hy vọng của mình. Ngày mai, con có thể đóng góp sức mình vào việc kiến tạo niềm hy vọng cách cụ thể như thế nào? Kính mừng Maria ….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Quiet your heart. Be thankful for what you have experienced since the beginning of the day. What situations have been troubling for you? Make yourself aware of the conversations you had. Do you seem hopeful, or do you feel discouraged and spread discouragement in those around you? You, too, are responsible for the construction of a hopeful, open world. In what way can you contribute to building hope tomorrow? Identify a specific resolution. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.