Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-08

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 12/08/2021⏰

 

🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍃

Con chào đón ngày mới với lòng cảm tạ Chúa Giêsu vì sự gần gũi và lòng thương xót của Ngài. “Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: ‘Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?’ Đức Giêsu đáp: ‘Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.’” (Mt 18,21-22). Sự tha thứ tháo gỡ những trói buộc và mang lại sự trưởng thành tự do cho những ai thứ tha cho anh chị em mình, đáp lại sự tha thứ giúp dịu đi gánh nặng của họ. Đó cũng chính là con đường của lòng thương xót mà Chúa Giêsu đã giảng dạy con để bước theo Chúa Cha. Nguyện xin Chúa giúp bản thân con học cách tha thứ với trái tim khiêm nhường, và ban ân sủng để con luôn biết xót thương anh chị em mình. Lạy Cha chúng con…

🍃WITH JESUS IN THE MORNING🍃

Welcome this new day giving thanks to Jesus for his nearness and mercy. “Then Peter approaching asked him, ‘Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as seven times?’ Jesus answered, ‘I say to you, not seven times, but seventy-seven times’” (Mt. 18:21-22). Forgiveness unties knots and gives freedom to grow for those who forgive others, returning the spirit of forgiveness that alleviates their burdens. It is also a path of compassion that Jesus teaches us to guide us to the Father. With a humble heart, allow yourself to learn how to forgive, asking the grace to be merciful with others. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌻

Con dành chút thời gian để hít thở sâu và tĩnh lặng tâm trí mình. Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tha thứ như một cách thực thi đức tính khiêm nhường. Thiên Chúa luôn giúp đỡ chúng ta trong công việc khi Ngài có quyền làm như vậy. Ngài biết rằng đôi khi những người con của Ngài vấp ngã và trong chính khoảnh khắc ấy, Ngài giang cánh tay ôm ấp và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi bởi vì Chúa yêu thương chúng ta tha thiết. “Xin Chúa ôm lấy con” mỗi lúc cần thiết để con luôn biết ôm lấy anh chị em theo cách chân thật hơn. Nguyện xin Chúa ban ân sủng để chúng ta biết hòa giải với những người xung quanh.

🌻WITH JESUS DURING A DAY🌻

Take a moment to breathe deeply and quiet your mind. Today, Jesus invites us to forgive as a way of living out the virtue of humility. God always helps us in this task when he is allowed to do so. He knows that sometimes, his children make mistakes, and in that exact moment he wraps his arms around us and frees us from guilt because he loves us dearly. “Let God embrace me” each time it is necessary in order to embrace others more truthfully. Ask for the grace to reconcile ourselves with those around us.

— ∞  +  ∞ —

🌙CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌙

Con đắm chìm vào không gian tĩnh lặng khi ngày dần tàn. Con hồi tâm những chi tiết trong ngày sống đã gắn bó cùng con với lòng cảm tạ. Con suy ngẫm về những lời nói và hành động của mình. Liệu con đã cư xử như Chúa Giêsu hay chưa? Con có để Ngài nhìn bằng đôi mắt và nói bằng miệng lưỡi của con không? Hay con có đón nhận lời mời gọi của Ngài với một tình bạn cá vị cùng con hay chưa? Con hãy nhớ rằng Chúa không muốn làm điều gì mà thiếu vắng con. Chúa trao ban cho con Thánh Thần và hy vọng con biết diễn tả cho thế giới với tình yêu thương và tình bằng hữu của Ngài. Nguyện xin Chúa tha thứ và giúp con vâng nghe lời mời gọi trở nên bạn hữu của Ngài vào ngày mai. Kính mừng Maria…

🌙WITH JESUS IN THE NIGHT🌙

Enter into the quiet of the day as it comes to a close. Recall the details of today that stick with you and thank God for them. Recall your words and actions. Were they like those of Jesus? Did you allow him to look through your eyes and speak with your mouth? Were you able to welcome his invitation to a personal friendship with you today? Keep in mind that the Lord does not want to do anything without you. He gives you his spirit and counts on you to express his love and friendship to the world. Ask forgiveness if you feel the need and accept his call to friendship tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao