Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-11-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/11/2021

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày mới hôm nay bằng việc lắng nghe lời Chúa Giê-su nói về Thiên Quốc. “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy” (Lc 17,26). Con đã bao giờ tự hỏi chính mình Nước Trời sẽ đến khi nào và như thế nào chưa? Hãy mừng vui lên! Nước Trời ở trong con và đã hiện diện từ khi con để cho Tin Mừng của Chúa chạm đến trái tim mình. Nước Trời lớn lên từng ngày và vững chãi hơn mỗi khi con phục vụ người thân cận, và khi con đóng góp cho một thế giới công chính. Con mang Nước Trời đến cho anh chị em mình qua các hành động như thế nào? Con xin dâng lên Cha những điều này để cầu nguyện cho những người đang phải đối mặt với sự trầm cảm. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Start this day listening to Jesus speak of the Kingdom of Heaven. “As it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of Man” (Lk 17:26). Have you ever asked yourself how and when the Kingdom of God will come? Rejoice! It is already within you and has been present since you recieved the Gospel in your heart. It grows stronger with each act of service done for your neighbor, with each contribution you make to a just world. How do your actions bring the Kingdom to those around you? Offer this up for those who are experiencing depression. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dành ít phút thinh lặng và cảm nhận niềm vui tràn đầy khi được trở thành một phần của Nước Trời. “Yêu cầu của Thầy Giêsu là lời mời gọi mặc lấy lối suy nghĩ của lòng biết ơn và nhận ra rằng, cuộc sống cũng như các khả năng của ta không phải chỉ là thành tựu cá nhân; nhưng chúng là thành quả từ ân sủng Chúa ban và từ rất nhiều hành động âm thầm của những người mà ta sẽ chỉ được biết tên khi Nước Chúa hiển trị.”(ĐTC Phanxicô). Con tiếp tục ngày sống này, nhưng với thái độ biết ơn những người đã giữ gìn hạnh phúc cho con trong thầm lặng. Xin cho con được tận hiến mình trong các hành động đầy lòng bác ái cho những ai đang khốn đốn vì kiệt sức.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a few minutes of silence and feel the joy of being part of God’s Kingdom. “The teacher’s demand is an invitation to adopt a grateful mindset and recognize that our life and our abilities are more than a personal victor; they are the fruit of a gift formed between God and so many behind-the-scenes actions of people whose names we will only learn when the Kingdom of Heaven comes to be” (Pope Francis). Continue with your day, but continue with an attitude of gratitude for the people who silently work to keep you happy. Focus on compassionate actions for those suffering from burn-out.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

         Tìm một nơi yên tĩnh, con gác lại các suy tư bộn bề và dâng Chúa lời cảm tạ vì một ngày đang dần khép lại, cùng với tất cả những gì con đã trải qua. Liệu con có ý thức được ‘nguồn sống’ của mình là gì không? Con có đặt niềm tin vào bàn tay vô hình của Chúa đang làm việc nơi con và nơi những người khác, hay có điều gì khiến con thấy thật khó khăn để tin tưởng như thế? Xin Chúa tha thứ cho những lúc con chẳng đủ tin tưởng nơi Ngài. Hạt giống tự lớn lên, dù con chẳng biết được nó diễn ra như thế nào. Cũng vậy, ngày mai, xin Chúa giúp con sắp xếp những thói quen hằng ngày để vun đắp cho sự triển nở của hạt giống Nước Trời trong con, và con xin phó dâng phần còn lại trong bàn tay quan phòng của Ngài. Kính mừng Maria …

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Quiet your thoughts. In a calm spot, give thanks for this day that is ending along with all that you experienced within it. Were you conscious of what your ‘source of life’ was? Did you place your trust in the invisible work of the Lord in you and in others, or did something else make this challenging? The seed grows by itself, though we know not how. Ask forgiveness if you did not have enough trust today. For tomorrow, put in place the necessary routines to cultivate the growth of the Kingdom in you and leave the rest to God. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao