Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-03


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 13/03/2021⏰

⚡CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⚡️

Con xin đón nhận một ngày mới với lòng khiêm nhường mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con, và con xin đưa ra hướng sống cho ngày hôm nay với lòng biết ơn chân thành về những món quà mà con đã lãnh nhận. “Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18,14). Con thường quên rằng mình chẳng có công trạng gì xứng đáng được Thiên Chúa yêu thương và hay lầm tưởng những món quà Ngài ban là thành quả bởi công sức của mình. Con có nhận ra tình trạng tội lỗi của mình, và đã được tha thứ hay không? Khi con nhìn vào tội lỗi của  những người anh chị em mình, con có nghĩ rằng mình khác họ? Chúa không phân biệt khi yêu, con hãy ra đi và làm như vậy. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Accept with humility the day that God gives you and propose to live it with sincere gratitude for the gifts you receive. “I tell you that this one returned home acquitted and the other one did not. For whoever exalts himself will be humbled and whoever humbles himself will be exalted” (Luke 18:14). We tend to forget that there is no merit for us in being loved by God and we confuse his gifts with rewards for our actions. Do you recognize your condition as a sinner, forgiven? When you look at those who show their sins, do you think you are different? God does not distinguish when loving, go out and do the same. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

💥CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY💥

Trước khi bắt đầu buổi chiều, con dành vài phút cầu nguyện với Chúa Giê-su. Con xem lại ngày sống hôm nay và đổi mới các quyết tâm của mình. “Điều khiến Chúa Giêsu xúc động trong mọi hoàn cảnh không gì khác ngoài lòng thương xót, mà qua đó Người đọc được trái tim của những ai chạy đến với Ngài và đáp ứng những nhu cầu thiết thực nhất của họ”. (ĐTC Phanxicô). Lòng thương xót đã lay động Chúa Giêsu, Người đã đón nhận và chấp nhận từ Thiên Chúa Cha. Điều gì khiến con cảm động trong mối quan hệ với anh chị em của mình? Con có đón nhận và chấp nhận lòng thương xót Chúa ban cho con không? Con xin dâng lời cầu xin Chúa Giê-su ban cho con ơn ngoan ngoãn.

WITH JESUS DURING A DAY

Before starting the afternoon, spend a few minutes praying with Jesus. Review your day and renew your resolutions. “What moved Jesus in all circumstances was nothing but mercy, with which he read the hearts of the interlocutors and responded to his most real needs” (Pope Francis). The mercy that moved Jesus, he had received and accepted from the Father. What moves you in your relationship with your brothers and sisters? Do you receive and accept the mercy that God gives you? Ask Jesus for the grace of docility.

∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Con tạm gác lại công việc để xem xét lại ngày sống hôm nay của mình. Con chú ý đến những cử chỉ yêu thương được trao và nhận trong ngày hôm nay. Những người nào đang có mặt ở đó? Con cảm ơn từng người một. Con có thể yêu mến ai đó nhiều hơn không? Có người anh chị em nào cần được con tha thứ không? Con có nhận ra mình đã được Cha tha thứ hay không? Ý thức về tội lỗi của con và về sự tha thứ của Cha cho phép con dễ dàng mang lấy gánh nặng tội lỗi của người khác hơn. Con để lại mọi thứ trong bàn tay của lòng thương xót Cha và quyết tâm đưa tất cả những điều này đến Bí tích Hòa giải. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Leave your work to review the day. Put your attention on the gestures of love given and received today. What people are in them? Thanks for each one. Could you have been more loving to someone? Is there a brother who needs to be forgiven by you? Do you know yourself forgiven by the Father? Being aware of your own sin and of the Lord’s forgiveness enables you to more easily bear the sin of others. Leave everything in the hands of mercy and make your resolution to bring all these things to the Sacrament of Reconciliation.  Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.