Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-06


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 13/06/2021⏰

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Chúa, Con dâng ngày mới lên Chúa và đón nhận những hạt giống Ngài gieo vào trái tim con. “Hạt cải lúc gieo xuống đất là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất, nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng”( Mc 4,26-34). Con có xem trọng việc trở thành một nơi nương tựa cho người khác? Thật là điều tuyệt diệu khi “trân trọng sự phong phú và vẻ đẹp những hạt giống của sự sống chung, vốn tìm kiếm và vun trồng cùng nhau” (ĐTC Phanxicô). Con dâng lời cảm tạ cơ hội này và dâng ngày của con cho các bạn trẻ được mời gọi sống đời sống hôn nhân. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Give your day to the Lord and receive the seed that He plants today in your heart. “A mustard seed, when sown in the ground, is the smallest seed, but later … it grows branches so big that the birds can take shelter and nest in them” (Mark 4: 26-34). Do you value the possibility of giving shelter to others? It is a great thing to “appreciate the richness and beauty of the seeds of life in common that must be sought and cultivated together” (Pope Francis). Be grateful for this opportunity and offer your day to help young people called to marriage.  Our Father…

— ∞  +  ∞ —

⚡CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY⚡️

Con dừng lại buổi trưa, hít thở và nhớ lại mục đích chính của ngày sống. Con có nhận ra cử chỉ yêu thương nhỏ nhặt có thể tạo nên những thay đổi lớn trong con và xung quanh không? Hạt cải, chỉ là một hạt giống nhỏ bé, lại trở nên một cây lớn…nhờ vậy, chúng ta nhận ra sự bất cân xứng giữa hành động và ảnh hưởng của nó (ĐTC Phanxicô). Thiên Chúa sẽ biến đổi điều nhỏ bé trở thành vĩ đại, nếu con cầu xin Ngài. Ngài đổi mới mục đích và sự cộng tác để những người trẻ chuẩn bị kết hôn khám phá giá trị trong cử chỉ nhỏ bé của một tình yêu quảng đại.  

⚡WITH JESUS DURING A DAY⚡️

Take a stop on the way, breathe and remember the main objective of your day. Are you aware that your small gestures of love can generate great changes in you and around you? The mustard seed, such a small seed, becomes a great bush … thus we recognize the disproportion between the action and its effect” (Pope Francis). The Lord will transform the small into the great, if you ask Him. He renews your purpose and collaborates so that young people preparing for marriage discover the value of small gestures of generous Love.

∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Làm dịu đi ồn ào trong tâm trí, con tìm một nơi thanh vắng để tạ ơn về những điều tốt đẹp trong ngày hôm nay. Con xem xét các giá trị thế nào? Con có chú ý đến những điểm sáng hay biết cách khám phá giá trị trong những điều nhỏ bé không? Con có trân trọng những cử chỉ đơn sơ và giản dị trong cuộc sống mang theo một ý nghĩa nào đó, hay chỉ những gì xuất hiện dưới mắt thế gian. Nếu con chỉ đang sống trong vỏ bọc thay vì nắm bắt bản chất của con người, của hoàn cảnh hay cử chỉ, con cầu xin sự tha thứ. Nguyện cho những ai xây dựng tổ ấm sẽ trải qua tình yêu chân thật và quảng đại. Con viết xuống quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

✨WITH JESUS IN THE NIGHT✨

Quiet the tumult of thought by looking for a quiet place to be thankful for the good of this day. How is your judgment of values? Do you focus on what shines, or do you know how to discover the value of the little things? Do you appreciate the simple and plain gestures of life loading them with meaning, or only what has appearance in the eyes of the world? If you have stayed in the shell instead of taking the essence of people, situations or gestures, ask for forgiveness. Pray that those who make up a household will experience true and generous love. Write a resolution for tomorrow.  Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.