Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-12-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 13/12/2021

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Bắt đầu ngày mới cùng Chúa Giê-su, con xin dâng mình con trong tay Chúa. Con biết ơn Ngài vì ngày hôm nay. Con hít một hơi thở sâu và mở rộng tâm hồn để lắng nghe lời Người: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.” (Mt 21,24). Chúa Giê-su đồng ý tiết lộ bí mật của Ngài nếu kẻ đặt câu hỏi chẳng có dụng ý ngầm nào khác. Hôm nay, con sẽ chú ý những chuyển động nội tâm khi quyết định giữa việc nói ra hay giữ thinh lặng, giữa làm điều này hay điều khác. Con luôn ghi nhớ rằng: con sẽ chỉ nhận được câu trả lời nếu con có một trái tim chân thành biết tìm kiếm chân lý và tình yêu. Con xin dâng lên Cha ngày sống hôm nay để cầu xin một trái tim tinh tuyền, tràn đầy lòng yêu mến Đức Kitô nơi mỗi giáo lý viên. Lạy Cha chúng con …

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Start the day with Jesus, placing yourself in his hands. Appreciate this new day. Breathe in deeply and open yourself up to listening to the word: “I shall ask you one question, and if you answer it for me, then I shall tell you by what authority I do these things” (Mt 21:24). Jesus reveals his secrets when there is no double intentio. Check your own interior movements today when you decide whether to speak or to remain silent, whether to do this or that thing. Recall that you will only have answers to your questioners if you have a sincere heart that seeks truth and love. Offer up your day and ask for a pure heart for catechists, one filled with love for Christ. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, thả lỏng lòng mình và chuẩn bị tâm hồn cho phút hồi tâm. Con cảm nhận được điều gì bên trong tâm hồn mình? “Chúng ta phải thể hiện ra bên ngoài những ước muốn trong tâm hồn, từ đó mở ra một mối tương quan trong chân lý và tự do với Thiên Chúa, vì Người là Đấng duy nhất có khả năng đổi mới tâm hồn chúng ta.” (ĐTC Phanxicô). Lạy Chúa Giê-su, xin Ngài hãy sửa chữa lại những điều bị sai lệch, những thứ không đem lại sự sống hay sự bình an. Xin Ngài cũng tuôn đổ những ơn lành ấy trên những người giáo lý viên. Con quay lại ngày sống hôm nay với tâm trí được đổi mới.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Seek out a quiet place to take a break. Quiet your body and prepare yourself for a moment of reflection. What do you notice within yourself? “The desires of your heart must be exposed, opening you to a true and free relationship with God since He is the only one capable of renewing your heart” (Pope Francis). With Jesus, reform what has been twisted, what doesn’t give life or peace, and ask that catechists, too, may receive this grace. Continue on with your daily work in this renewed mindset.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con tìm đến một nơi yên tĩnh và dâng lời cảm tạ Cha vì một ngày sống sắp trôi qua. Con nhìn lại những điều đã xảy đến và dừng lại nơi những khoảnh khắc mà lòng con hướng về Chúa. Con đã cảm thấy thế nào? Con đã gặt hái được hoa trái nào từ trong tâm hồn mình và từ mọi người xung quanh? Khi chú tâm đến những điều xảy ra bên trong mình, khả năng lắng nghe và cộng tác vào sứ mạng của Chúa Giêsu trong chính đời sống của con sẽ lớn mạnh hơn. Con nhìn lại những lúc tâm hồn bị rối bời hay những vấn đề xảy ra giữa con và những người xung quanh. Những cảm xúc nào đã chiếm ngự bên trong con những lúc đó? Lạy Cha, xin tha thứ cho con, vì con là kẻ tội lỗi. Ngày mai con quyết tâm chú ý đến những chuyển động trong tâm hồn, để có thể giữ lại những điều phát sinh sự sống. Kính mừng Maria…

        

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Enter into the calm and appreciate this day that has gone by. Review what you experienced and stop at the monments that moved towards the Lord. How did you feel? What fruits did you harvest within you and in your surroundings? If we are attenteive to what is happening inside, we develop a better capacity to listen to the voice of Jesus and incorporate his actions into our own. Look now to see if there was any moment of disturbance or problems with those around you. What feelings dwelt within you at these moments? Ask forgiveness. Tomorrow, try to notice the movements of your interior so that you can remain only with the things that generate life. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao