Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-06


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 14/06/2021⏰

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con biết ơn ngày hôm nay và để Lời Chúa vang lên trong lòng.“Ai xin, thì hãy cho” (Mt 5, 38-42). Trong nền văn hóa của quyền lợi mà trách nhiệm bị đặt phía sau, con có dám mang vào mình động từ “cho đi” để xây dựng những nhịp cầu hay không? Đức Thánh Cha giúp con suy ngẫm để bước đi: “Nhiều nơi trên thế giới cần đến những con đường hòa bình để chữa lành những vết thương, những nghệ nhân của hòa bình cần sẵn sàng đem lại tiến trình chữa lành và đoàn tụ với sự khéo léo cũng như liều lĩnh” (Thông điệp Fratelli tutti, 225). Con sẵn sàng cho sứ mệnh của Đức Ki-tô, dâng lên hành trình của con cho thử thách trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Be grateful for this new day and let the Word resonate with you. “Give to the one who ask of you” (Matthew 5:38-42). In this culture of rights, which postpones duties, do you dare to conjugate in yourself the verb ‘Give’ to build bridges? Pope Francis helps you to reflect to take the step: “In many parts of the world there is a need for paths of peace that lead to healing wounds, artisans of peace are needed willing to generate processes of healing and reunion with ingenuity and audacity” (Fratelli tutti, 225). Make yourself available to the mission of Christ, offering your journey for the challenge of the month.  Our Father…

— ∞  +  ∞ —

⚡CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY⚡️

Con tìm một góc riêng và dành một khoảnh khắc để cầu nguyện cho những dự định trong tháng. Làm cách nào để giúp những người trẻ khám phá vẻ đẹp của hôn nhân, nếu bắt đầu từ bên trong gia đình? “Cộng đoàn gia đình chỉ có thể được giữ gìn và hoàn thiện với tinh thần hy sinh lớn lao. Thật vậy, nó đòi hỏi sự sẵn sàng mau mắn và quảng đại của mỗi thành viên trong gia đình để thấu hiểu, khoan dung, tha thứ và hòa giải (ĐTC Phanxicô). Đâu là những thái độ mà con mong muốn thực hiện để tiếp tục cuộc hành trình? Những bạn trẻ cần sự động viên của con.  

⚡WITH JESUS DURING A DAY⚡️

Find a corner and take a moment to pray for the intention of the month. How to help young people discover the beauty of marriage, if not from within the family? “Family fellowship can be preserved and perfected only with a great spirit of sacrifice. Indeed, it demands a prompt and generous availability of each and every one of the family members to understanding, tolerance, forgiveness, and reconciliation” (Pope Francis). Which of these proposed attitudes do you wish to make yours as you continue the journey? Young people need your encouragement.

∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Con rời khỏi sự bận rộn trong giây lát để kết thúc một ngày. Con nhìn lại những trải nghiệm, cảm ơn những người thân thiết nhất với con hàng ngày. Tình yêu của con có bao gồm anh chị em hay chỉ được chọn lọc với những tiêu chí ích kỷ? Đức Thánh Cha đã truyền cho chúng ta rằng “Hạt nhân gia đình không chỉ chào đón sự sống bằng cách tạo ra trong lòng mà còn tự mở ra, đi ra khỏi chính nó để “rót” những điều tốt đẹp cho tha nhân, để quan tâm đến họ và tìm kiếm hạnh phúc” (ĐGH Phanxicô). Con có thể cải thiện điều gì trong cảm thức này. Nguyện xin Chúa ban cho con một tình yêu quảng đại và cho những người đang sắp bước vào hôn nhân. Kính mừng Maria…

✨WITH JESUS IN THE NIGHT✨

Get away from your activities for a moment to close out the day. Look at the experience, thank you for the people who are closest to you every day. Does your love generously include others, or does it select with selfish criteria? Pope Francis transmitted to us that “The family nucleus not only welcomes life by generating it in its own bosom, but it opens itself, goes out of itself to pour out its good on others, to care for them and seek their happiness” (Pope Francis). What can you improve in this sense? Ask the Lord for a generously open love for you and for those who are going to get married.  Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.