Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-07


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 14/07/2021⏰

🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍃

Con thức dậy và tạ ơn Thiên Chúa vì những món quà mà con đã nhận được, và con dâng hết lại cho Chúa là Đấng đã trao ban cho con cuộc sống này. “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25). “Chủ nghĩa cá nhân không làm cho chúng ta tự do hơn, bình đẳng hơn, huynh đệ hơn. Chỉ gộp tổng số lợi ích cá nhân thì không thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho cả nhân loại” (ĐGH Phanxicô) Chỉ khi là một cộng đoàn mới có thể phát triển toàn bộ nhân loại được. Con tự hỏi trong công việc, con có dễ chịu với những người xung quanh mình hay chưa? Lạy Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

I wake up thankful for the gifts I have received, and I offer them to God who has given me life. “I give praise to you, Father, Lord of Heaven and Earth, for although you have hidden these things from the wise and learned you have revealed them to the childlike” (Mt. 11:25). “Individualism doesn’t make us freer, more equal, or more neighborly. The sum total of individual interests is not capable of creating a better world for all of humanity” (Pope Francis). Only as a community can human beings fully develop. In your work, are you easy-going towards those around you? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌻

Con ngừng lại ít phút giữa ngày sống để cho phép bản thân hướng về Thiên Chúa, chính Đấng hiện diện trong những biểu hiện của tình yêu thương vốn đang hiện diện quanh con: những hành động của những cá nhân, tự nhiên, và cải thiện những cuộc trò chuyện. Thật là một sự phục vụ lớn lao để nhận ra sự tốt lành nơi mọi thứ xung quanh chúng ta và những điều tốt lành nơi tha nhân có và làm được. Tâm hồn con nói rằng: “Lạy Chúa Giêsu, con chiên hiền lành, xin ban cho con một tình yêu giống như Người. Xin cho con có cánh tay thân thiện để vươn ra với những ai đang cần, một cái nhìn tốt đẹp, một lời ủi an, hay mang lại thuận hòa trong tranh chấp. Xin dạy con đường nẻo Người, lạy Chúa.”

WITH JESUS DURING A DAY

I take a break in the middle of my day to allow myself to turn towards the Lord, who presents Himself in the expressions of love that are present all around me: the actions of individuals, nature, and uplifting conversations. It is a great service to recognize the good that is all around us and the good things that others have and do. My heart says, “Jesus, humble lamb, give me a love like Yours. May it be a friendly hand, advice for someone who needs it, a kind look, an encouraging word, or peace in conflict. Teach me your ways, Lord.”

∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Lặng lại những suy nghĩ và tập trung vào hơi thở của mình. Nhớ lại ngày sống, nghĩ về những cuộc gặp gỡ mà con có trong ngày hôm nay, từng người, từng cuộc trò chuyện. Điều nào với con là điều quan trọng nhất? Tại sao? Con đã gieo những gì trong hành động và lời nói của mình ngày hôm nay? Con đã nhận được những gì? Con chú ý tới việc khám phá và quyết tâm thăng tiến những tương quan với những người xung quanh con vào ngày mai.

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm your thoughts and focus on your breathing. Recall the day, thinking of all the encounters you had, person by person, conversation by conversation. Which one was the most important for you? Why? What did you sow with your actions and words? What did you receive? Note what you discover and resolve to grow the connections with those around you tomorrow.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.