Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-08


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 14/08/2021⏰

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: “Cứ để trẻ emđến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, Nước Trời củanhững ai giống như chúng.” (Mt 19,15) Nhớ tới trẻ emtrong giờ cầu nguyện, nhớ tới sự , tin tưởng chân thành của các em, điều đó dạy chúng ta xây dựngmột thế giới công bằng huynh đệ hơn. Con đặt nơi bàntay Thiên Chúa những trẻ em kém may mắn, nài xincho con thể đồng hành cùng các em trong một Giáo hộiluôn chào đón, ôm ấp hướng đến những ai đang gặpkhó khăn, quan trọng hơn hết Giáo hội trân trọngnhân vị của các em. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Jesus said to his disciples, “Let the children come to me, and do not prevent them; for the kingdom of heaven belongs to such as these” (Mt. 19:15). Bring all children to prayer, those who, through their impulsiveness, trust, and sincerity teach us to build a world that is more just and fraternal. Let us place in the Lord’s hands the children whose opportunities are cut short, and let us ask that we be with them in the Church that welcomes, embraces, and attends to their needs, and most importantly, the Church that humanizes them. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌷

Mừng kính lễ thánh Maximiliano Maria Kolbe linhmục tử đạo lòng bác ái hôm nay, thánh nhân đã nói: “Khi đơn, chúng ta không thể làm bất cứ điều , nhưng với sự trợ giúp của Đức Mẹ, chúng ta sẽ thay đổicả thế giới.” Gương chứng nhân đời sống của thánhnhân thúc đẩy con để cho bản thân mình được biến đổinhờ Thần Khí, thế thể chọn lựa bất cứ điều cho vinh danh Chúa hơn. do này, con ngừng lại mộtchút để nhìn lại. Ngày hôm nay con đã sống với thái độnào? Con đặt chính mình dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ để Chúa Kitô đổ tràn tâm hồn con.

WITH JESUS DURING A DAY

Today we celebrate Maximilian Mary Kolbe, confessor and martyr for charity who said, “Alone, we are not capable of doing anything, but with the help of the Blessed Mother, we will change the whole word.” His witness and life compels us to let ourselves be transformed by the Spirit, thus being able to choose whatever it may be for the greater glory of God. For this reason, I take a break to reflect. With what attitude have I been living out this day? I let myself be accompanied by the Virgin so that it is Christ who floods my heart

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Màn đêm buông xuống, mọi thứ được bao trùm bởi sựtĩnh lặng. Cũng vậy, con để mình bước vào sự tĩnh lặngcuối ngày, nhớ lại những điều tốt đẹp con đã nhậnđược từ Thiên Chúa với thái độ biết ơn: Con người, thiênnhiên, cuộc sống của con. Đâu điều gợi hứng cho con? Đâu nguồn mạch liên tục của những suy nghĩ, lời nói việc làm? Con sống tốt những gợi hứng hay đã cắtngang những gợi hứng ấy? Nếu con chưa làm tốt điều Thiên Chúa đặt để nơi tâm hồn mình, hãy xin Người thathứ. Con lên kế hoạch để hành xử theo cung cách yêuthương với sự trợ giúp của Thần Khí vào ngài mai. Kínhmừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As evening falls, everything is covered in calmness. Allow yourself, too, to enter into the quiet of the ending day, remembering gratefully the good things you received from the Lord: the people, nature, your life. What was a source of inspiration for you? What was the constant source of your thoughts, words, and actions? Were you able to express your good inspirations, or were they cut off? Receive God’s forgiveness if you did not welcome what He placed in your heart and plan to behave in a loving way tomorrow with the help of the Spirit. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao