Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-10-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Một đức tin sống động

Con cảm tạ Chúa vì một ngày mới lại đến. Con hân hoan mở lòng mình để sống kết hiệp với Ngài hôm nay. Giáo Hội là một Giáo Hội sống động, một Giáo Hội biểu lộ sự sống đến bất kì đâu khi hiện diện. Nhưng sự sống này đến từ sự sống đích thực, chính là Bí tích Thánh Thể. Đời sống với Thánh Thể của con như thế nào? Con có hay lãnh nhận Bí tích Hoà Giải thường xuyên hay chưa? Con có giới hạn bản thân khi giữ luật ngày Chúa Nhật hay sống với Bí tích Thánh Thể mỗi ngày? Con xin cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cho con được biến đổi và trở nên một linh hồn sống đời Thánh Thể. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

A living faith

Be thankful for another day. Open your heart to the Lord to live today in harmony with Him. A Church is a living Church, a Church that radiates life wherever it is present. But this life comes from the true Life, the Eucharist. How is your sacramental life? Do you go to confession often? Do you limit yourself to fulfilling the Sunday precept or do you live the Eucharist every day? Ask in your prayer: Lord, may I be transformed and become a Eucharistic soul. Our Father. 
 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Mang Lời Chúa vào đời sống

“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,27-28). Mẹ Maria là tấm gương sáng cho mọi tín hữu. Trong Giáo Hội, xin cho con cũng như mọi Kitô hữu biết noi gương Mẹ Maria: để Ngôi Lời “nhập thể” qua việc lắng nghe và “hạ sinh Ngôi Lời cho thế gian” bằng cách sống kiện toàn Lời Chúa. Liệu con có mở lòng để lắng nghe Lời Chúa trong đời sống hay chưa? Hay con có đặt ra những giới hạn với Chúa, thậm chí bác bỏ những điểm con chưa muốn thay đổi? Lạy Chúa, xin mở rộng lòng con đến với những mong muốn của Ngài và biến đổi cuộc sống con.

WITH JESUS DURING THE DAY

Bringing the Word of God to life.

“Blessed still more are those who hear the word of God and put it into practice.” (Lk 11:27-28) Mary is the ideal of every believer. In the Church, we must all do something similar to what Mary did: “Incarnate” the Word through listening and “Give birth to the word,” that is, fulfill it. Am I open to listen to the word of God in my life? Do I put limits to God, and even veto areas where I do not want to change? Lord, open me to your will and transform my whole life. 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con hít thở thật sâu và dành thời gian để suy ngẫm những điều xung quanh mình. Con giải toả tâm trí, cảm xúc của mình và cảm tạ Chúa vì những điều đã trải qua. Con hồi tâm nghĩ về những khoảnh khắc trong ngày, liệu con có phải là một nguồn yêu thương và thấu hiểu cho tha nhân? Những hành động thiếu sót của con có làm cho trái tim nhỏ bé nào chịu tổn thương chưa? Lạy Chúa, xin cho con nhận ra nếu có ai bị con xúc phạm, và cho con biết ôm lấy họ trong tinh thần huynh đệ với tình yêu của Chúa. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria thấu hiểu và đồng hành với mỗi người Kitô hữu bằng tình yêu cao vời như Con Mẹ đã biểu lộ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a deep breath, take a few seconds to become aware of what surrounds you, Clear your mind, feelings, give thanks for what you have lived. Remember the moments of the day, were you a source of love and understanding for others? Is there any heart damaged by your actions? Show me Lord if someone has been offended and give them a fraternal hug with your love. Help me Virgin Mary to be empathetic with each person and to accompany others with love as great as your Son did. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao