Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-10


☘☘☘
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘☘☘

NGÀY 14-10-2020

 

????CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG????

Con lắng nghe lời của Thầy Giê-su vào khoảnh khắc bắt đầu ngày sống mới: “Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng.” (Lc 11,42-46) Đôi khi, những cám dỗ từ hình tượng và vẻ bề ngoài làm suy thoái cộng đồng các tín hữu, và khiến cho sứ mạng chỉ còn là một thứ sáo rỗng. Con được huấn luyện cho sứ mạng như thế nào? Con có chăm sóc đời sống cầu nguyện của mình, và cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Ki-tô, để nuôi dưỡng đời sống nội tâm và mang lại ý nghĩa cho sứ mạng không? “Việc đào luyện cho giáo dân, và công cuộc truyền giáo của các nhóm chuyên biệt và trí thức tạo thành một thách thức mục vụ quan trọng.” (ĐGH Phanxicô). Lạy Cha chúng con…

 

????WITH JESUS IN THE MORNING????

Begin the day by listening to the word of Jesus, “Woe to you Pharisees! You love the seat of honor in synagogues and greetings in marketplaces” (Luke 11:42-46). Sometimes the temptations of image and appearance corrodes the community of apostles and empties the mission of content. How do you train for the mission? Do you take care of your life of prayer and the personal encounter with Christ that nourishes your interior life and gives meaning to the mission? “The formation of laity and the evangelization of professional and intellectual groups constitute an important pastoral challenge” (Pope Francis). Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Lúc giữa ngày này, con dành ra chút thời gian để trái tim được nghỉ ngơi. Bước thứ ba của Đường Con Tim mời con chiêm ngắm thế giới được tạo dựng, và khám phá những thực tại khác nhau đang cùng tồn tại trong đó. Thiên nhiên, hương liệu, thực vật, động vật, con người, biển cả, núi non nói lên sự đa dạng và vẻ đẹp kì vĩ của tạo hóa. Đồng thời, những thực tại khắc nghiệt cũng tồn tại song song đó, như bệnh tật, đau đớn, chiến tranh, ô nhiễm. Những điều này hiển hiện ngay trong cộng đồng địa phương nơi con sinh sống. Con khám phá sự chuyển động của thế giới. Làm thế nào để con có thể cộng tác trong sứ mệnh nhân đạo hóa nơi cộng đồng của mình?

WITH JESUS DURING A DAY☀️

Take a moment this afternoon to rest your heart. Step three of The Way of the Heart invites you to contemplate the created world and discover the different realities that inhabit it. Nature, aromas, plants, animals, people, seas, and mountains speak of the enormous diversity and beauty of creation. And at the same time harsher realities coexist, such as disease, pain, war, and pollution. These can be found in your local community as well. Discover these dynamics of the world. How can you collaborate in the mission of humanizing your community?

— ∞  +  ∞ —

????CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI????

Con nhìn vào lòng mình để xét lại ngày qua. Xin dâng lời tạ ơn Chúa vì những phút giây con được bình an và vui sướng. Con nhớ lại và cảm nghiệm lần nữa những giờ khắc ấy. Xin Chúa chỉ cho con thấy những thách đố mà con đã gặp phải hôm nay. Con đã phản ứng lại các thách đố ấy thế nào? Con đã hành động một cách tự do, cảm nhận được tình yêu, hy vọng và tin tưởng chăng? Con có thấy bất an không? Con rút ra bài họcgì từ những kinh nghiệm ấy, và xin Chúa ban ân sủng để ngày mai con có thể thành động với một nội tâm tự do chứ không phải là nô lệ cho tội lỗi. Kính mừng Maria…

????WITH JESUS IN THE NIGHT????

Look over your day in your heart. Thank God for the moments that have given you peace and joy. Remember them and enjoy them again. Ask God to show you what challenges you faced today. How did you respond to them? Did you act freely, feeling love, hope and confidence? Did you feel restless? Learning from what was experienced today, ask God for the grace tomorrow to act with interior freedom, not as a slave to sin. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.