Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-11

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️

NGÀY 14-11-2020

 

🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞

Hãy bắt đầu ngày sống với lời cầu nguyện cùng Chúa Cha, và dâng cuộc sống của bạn lên Ngài. “Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?” (Lc 18,1-8) Cầu nguyện cùng Thiên Chúa là một mối tương quan được nuôi dưỡng mỗi ngày, và đòi hỏi phải có lòng kiên trì. Đức tin của bạn được kiện cường, và sự phục vụ của bạn được lớn lên trong tình yêu, nếu bạn ở lại trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa, và chia sẻ cuộc sống của mình với Ngài. Bạn có thường xuyên liên kết với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện không? Bạn cảm thấy gắn bó và tự tin vào mối tương quan với Thiên Chúa như thế nào? Hãy dâng ngày hôm nay để hiệp nguyện cùng với ĐGH. Lạy Cha chúng con…

🌞WITH JESUS IN THE MORNING🌞

Start the day praying to the Lord and offering your life. “And will not God bring about justice for his chosen ones, who cry out to him day and night? Will he keep putting them off?” (Lk 18, 1-8). Prayer to the Lord is a relationship that is cultivated every day and requires constancy. Your faith is strengthened and your service grows in love if you remain united with the Lord and share your life with Him. How often do you relate to the Lord in prayer? How close and confident do you feel in your relationship with the Lord? Offer today for the Pope’s intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

☀️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Lúc giữa ngày, bạn hãy tạm dừng mọi công việc và dành chút thời gian để nghỉ ngơi. Đức Giáo Hoàng đã nói: “Chúng ta có khuynh hướng cho rằng mọi gia tăng về quyền lực, sức mạnh chỉ đơn giản là sự ‘tiến triển’, một bước tiến trong “an ninh, hữu dụng, an sinh và sức mạnh’, như thể hiện thực, điều thiện và sự thật tự nhiên nảy nở từ sức mạnh kinh tế và công nghệ vậy.” Những đạt được gần như ngay lập tức mà các phương tiện công nghệ đem đến cho chúng ta không phải là cách thức của Chúa Thánh Thần, Đấng, như một nghệ sĩ, đang hoàn thành tác phẩm của mình một cách chậm rãi, điềm tĩnh và chăm chút từng chút một.

Hôm nay, và mọi ngày về sau, bạn hãy tiếp tục củng cố sự kiên tâm, bền lòng bền chí của bạn trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nơi mà chẳng có nỗ lực nào là vô ích cả.

☀️WITH JESUS DURING A DAY☀️

Take a break this afternoon. The Pope tells us that “There is a tendency to believe that every increase in power means “an increase of ‘progress’ itself”, an advance in “security, usefulness, welfare and vigor, as if reality, goodness and truth automatically flow from technological and economic power as such.” The almost instantaneous acquisitions that technological means give us do not apply to the rhythms of the Spirit, whose dynamics are those of the artist, who little by little, calmly, is achieving his creation. Continue strengthening today, as every day, your perseverance in the strength of the Spirit, for which no effort is in vain.

— ∞  +  ∞ —

🌘CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌘

Nhìn lại tuần sống của bạn và khám phá xem Chúa đã tìm ra bạn như thế nào. Hãy cảm tạ về những gì bạn đã nhận được, tâm trạng vui vẻ, sức khỏe, vẻ đẹp, khả năng của bạn để làm việc. Nhìn xem bạn sống bằng cách nào. Bạn có hành động tự do bên trong chính mình không? Khám phá một vài thực tế, những điểm yếu, con người hay hoàn cảnh đã lấy đi sự sự do bên trong của bạn. Bạn có cởi mở nhận lấy ân sủng bạn cần để lớn lên trong sự tự do hay không? Hãy đưa ra một cam kết cho tuần sống mới bắt đầu. Kính mừng Maria…

🌘WITH JESUS IN THE NIGHT🌘

Pick up your week and discover how God has sought you out. Be grateful for what was received: good humor, health, beauty, your ability to work. Look how you have lived. Have you acted with inner freedom? Discover some reality, weaknesses of character, person or situation that has taken away your inner freedom. Are you open to receiving the grace you need to grow in freedom? Make a commitment for the week you begin. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.