Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-12-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hãy dâng ngày mới cho Chúa để Ngài đưa nỗ lực của bạn vào sứ mạng của lòng thương xót. “Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi : “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?” (Mt 21,23-27). Chúa dạy ta ngày nay đừng vướng mắc vào những khó khăn nhỏ nhặt nhưng hãy vượt qua những vấn nạn bằng sự khôn ngoan và lòng nhân từ. “Tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy”. Trước những khó khăn, hãy nhìn lên Chúa và Trái Tim Ngài sẽ trả lời cho bạn. Tiếp tục tìm kiếm sự tốt lành nơi thế gian. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Offer the new day to the Lord so that he may add your efforts to his mission of compassion. “He arrived at the Temple and while he was teaching, the chief priests and the elders of the people approached him and asked him: ‘With what authority are you doing this?’” (Matthew 21:23-27). The Lord teaches us today not to get caught up in small difficulties but to overcome problems with cunning and mercy: “Neither shall I tell you by what authority I do these things.” In the face of difficulties, look to the Lord and find the answer that his Heart would give. Look for the good in the world. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hãy lắng đọng giữa ngày để lấy lại động lực. Đức Giáo Hoàng tiếp tục giúp chúng ta cầu nguyện và nói với ta rằng “chúng ta có thể xin Chúa mọi sự, mọi thứ, giải thích mọi thứ, nói với Ngài mọi điều. Không là vấn đề, nếu trong tương quan giữa ta với Chúa có thiếu sót: ta không phải là người bạn tốt, không phải là người con ngoan, không phải là vợ chồng chung thủy. Chúa vẫn yêu chúng ta”. Hãy tin tưởng  cầu nguyện để cảm nhận tình yêu vô điều kiện trong trong mọi hoàn cảnh. Tình yêu định hình mọi sự. Làm mới lại sự dâng hiến của bạn cho Đấng là Tình Yêu.

WITH JESUS DURING A DAY

Stop during the day to regain momentum. The Pope continues to help us pray and tells us that, “we can ask God for everything, everything, explain everything, tell him everything. It does not matter if in our relationship with God we feel defective: we are not good friends, we are not grateful children, we are not faithful spouses. He still loves us.” Pray in this confidence to feel unconditionally loved, always and in all circumstances. Love defines everything. Renew your surrender to Who is Love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày của bạn có sự khởi đầu, giữa ngày và cuối ngày.  Hãy để tâm về hành trình này. Lúc bình minh, bạn có cảm xúc gì ? Viết xuống những diễn biến nội tâm trong ngày. Bạn có nhận ra nguồn gốc của chúng không? Cảm thấy thế nào? Nếu bạn nhận ra được cảm xúc của mình và nơi mà chúng thúc đẩy bạn quyết định, bạn có thể làm điều đó một cách tự do hơn. Đặt tên cho ngày sống này và dâng nó cho Chúa. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Your day has a beginning, a middle, and an end. Be aware of this itinerary. What feelings did you have at dawn? Write down the changes you experienced during the day. Do you recognize the origin of them? How do you feel now? If you learn to recognize your feelings and where they push you to decide, you can do it more freely. Give your day a name and offer it to God. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.