Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-01

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/01/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Với tâm tình biết ơn, con khởi đầu một ngày mới. Con đặt việc tìm kiếm sự hiện diện của Chúa làm mục đích cho ngày sống hôm nay. Con sẽ dành một hành động của lòng thương xót, một cái nhìn an ủi và thứ tha cho những ai đã làm tổn thương mình. Đó là những cử chỉ động viên anh em và góp phần xây dựng Nước Trời. “Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!” (Mc 2,1-12). Con xin ghi nhớ rằng “Đức Giêsu Ki-tô là hiện thân lòng thương xót của Chúa Cha trên trời” (ĐGH Phanxicô). Con dâng ngày sống này theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng và để những lời này vang vọng trong tim mình. Lạy Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Be grateful for the new day. Take the purpose of discovering the presence of the Lord in what you live. A gesture of mercy, a grateful look, offering forgiveness to those who have hurt us are attitudes that help to put people on their feet and build the Kingdom. “I say to you, get up, pick up your mat and go home” (Mark 2:1-12). Remember that “Jesus Christ is the face of the Father’s mercy” (Pope Francis). Offer your day for the Pope’s intentions. Let these words resonate in your heart today. Our Father…..

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi đôi chút và ngẫm nghĩ về ý nguyện của tháng này. Đức Giáo Hoàng nhắc nhớ chúng con về dụ ngôn người Sa-ma-ri Nhân Hậu, ngài nói “Anh ta đã trở thành người bạn hữu với người Do Thái bị thương. Để trở nên gần gũi và hiện hữu, anh ta đã vượt qua mọi rào cản về văn hóa và lịch sử.” Đâu là những rào cản đã ngăn cách con với anh chị em mình – những người mà con hằng né tránh? Điều gì đã ngăn cản con hòa giải với họ? Con sẽ chủ động làm hòa và không để những khó khăn chia lìa chúng con. Con sẽ không cho phép sự chia cắt diễn ra mà sẽ trở nên những người bạn hữu của nhau.

WITH JESUS DURING A DAY

Take some time to pause and ponder the intention for the month. The Pope brings us the Good Samaritan and tells us that “he was the one who became a neighbor to the wounded Jew. In order to become close and present, he crossed all cultural and historical barriers.” What barriers separate you from those brothers with whom you have put distance? What prevents you from reconciling with them? Take the initiative so that difficulties do not keep separating you from them. Make no room for division. Become a neighbor to others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Kết thúc một ngày, con nhìn vào chính bản thân mình và dâng lời tạ ơn Chúa. Ngày hôm nay đã trôi qua như thế nào? Con nhìn vào những thời điểm mình đã gặp khó khăn với ai đó. Những suy nghĩ gì đã xuất hiện trong đầu con? Con đã cư xử với thái độ như thế nào? Liệu con đã nuôi dưỡng sự đoàn kết hay chia rẽ? Khi phải đối diện với những cuộc xung đột, con cầu xin ơn Chúa để xây những “chiếc cầu”. Con sẽ giữ mình khỏi những cảm xúc tiêu cực nhất thời và không bao giờ từ bỏ những ý định tốt lành của bản thân. Con ghi lại những điều này và thực hành từ ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Go inside yourself and be thankful for the day that ends. How has it been? Look at the moments when you had some difficulty with someone. What thoughts appeared? What attitudes did you have? Did you cultivate unity or division? In the face of conflicts, ask God for help to build bridges. Do not be guided by your adverse feelings and do not abandon your good purposes. Take note and practice it starting tomorrow! Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.