Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-03-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/03/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, này con đây, xin sẵn sàng bắt đầu ngày mới cùng Cha. Như Thánh Anrê, con muốn ở bên Cha, dành cả ngày hôm nay với Cha, để nhờ đó con có thể mời gọi anh chị em mình đến với Cha. Nghe tin Đức Giêsu đã đến, một quan cận vệ bèn tìm đến và xin Người xuống để chữa cho người con sắp chết của mình. Đức Giêsu phán với hắn rằng: ‘Nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ thì các ngươi chẳng tin. Hãy về đi, con của ngươi vẫn còn sống.’” (Ga 4,47-50). Con dành ít thời gian để tự vấn trái tim mình, tìm dấu chỉ sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của con. Và cảm tạ Ngài vì những dấu chỉ này, và quyết làm nhân chứng cho lòng nhân từ của Ngài. Lạy Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Here I am Lord to start the day with you. Like St. Andrew, I want to be with you, spend the day with you and thus be able to invite my brothers and sisters to meet you. Hearing that Jesus had arrived, he begged Jesus to come down to heal his dying son. Jesus said to him: “If you do not see signs and wonders, you do not believe. Come back in peace, your son is still alive” (John 4:47-50). Take a moment to check your heart for signs of God’s presence in your life. Thank God for these signs and witness their mercy. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành khoảng thời gian này để nghỉ ngơi, nhìn lại ngày đã qua, con tìm kiếm để nhận ra những dấu chỉ của Thiên Chúa và nguyện hướng lòng lên Ngài. “Đi ngang qua nơi thu thuế, ánh mắt Đức Giêsu rơi vào thánh Mát-thêu. Đó là một cái nhìn đầy thương xót, Người tha thứ mọi lỗi lầm của Mát-thêu, vượt qua mọi sự phản đối của các môn đệ khác, Người đã chọn Thánh Má-thêu, một tội nhân và là một người thu thuế, trở thành một trong Mười Hai tông đồ bên Ngài” (ĐGH Phanxicô). Như thế, Ngài cũng đi qua cuộc đời của con, Ngài sẵn sàng làm mọi thứ để con đón nhận Ngài. Vậy thì điều gì đang ngăn trở con đến với Ngài?

WITH JESUS DURING A DAY

Take a moment of rest, review your day, seek to recognize the signs of God and recalibrate your heart with that of Jesus. “Passing in front of the tax bank, Jesus’ eyes fell on Matthew’s. It was a look full of mercy that forgave his sins, overcoming the resistance of the other disciples. Jesus chose him, the sinner and publican, to be one of the Twelve” (Pope Francis). So he also goes through your life and he is willing to do anything for you to receive Him. What’s stopping you?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm đến nơi thinh lặng để khép lại ngày sống của mình. Con nhìn vào thâm tâm con và tạ ơn Chúa vì những gì con đã trải qua hôm nay. Tự hỏi con đã giữ trong tim mình những gì, hay những ai? Điều gì đã chiếm đóng trí tưởng tượng, mong muốn và thời gian rảnh rỗi của con hôm nay? Có phải tình yêu đối với Thiên Chúa, với anh chị em là động lực hay sự ích kỷ đã dẫn lối con? Thế thì con sẽ ghi nhận lại những gì đã khám phá ra và dâng nó cho tình yêu quan phòng của Chúa, để làm mới mọi sự. Vậy con có thể làm gì để ngày hôm sau khác đi? Con nguyện xin Cha trên trời hãy giúp đỡ và ban cho con cơ hội để làm hoà với Người thông qua các Bí Tích. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place to close your day. Be grateful for what you have experienced today and look inside yourself. To what or to whom do you hold your heart? What captured your imagination, your desire, and your free time today? Did love for God and your brothers and sisters move you or did selfishness weigh more? Take note of what you discover and give it to the Love that makes all things new. What could you do differently for tomorrow? Ask the Father for his help and give yourself the opportunity to reconcile yourself through the Sacrament. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.