Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-06

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

NGÀY 15/06/2021

 

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, hôm nay con có cơ hội để phục vụ những người trẻ, những người cần khám phá vẻ đẹp cuộc sống hôn nhân. “Những cặp đôi Ki-tô hữu tô màu cho những khoảng xám trở nên tươi đẹp hơn, lấp đầy nó với sắc màu của tình huynh đệ, nhạy cảm đối với xã hội, đứng về người yếu thế, niềm tin tỏa sáng và hy vọng. Những điều đó sinh hoa kết trái rộng khắp và được biến đổi thành nhiều cách thức đem những món quà của Chúa đến xã hội” (ĐGH Phanxicô). “Nếu anh em chỉ yêu thương người yêu thương mình, thì anh em nào có công chi?” (Mt 5, 43-48). Con có khao khát cộng tác vào công cuộc này bằng cách trao hiến hành trình của con không ? Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Today you have a new opportunity to serve young people, who need to discover marital beauty. “Christian couples paint the gray of the public space, filling it with the color of fraternity, of social sensitivity, of the defense of the fragile, of luminous faith, of active hope. Its fruitfulness expands and is translated into thousands of ways of making God’s love present in society” (Pope Francis). If you love only those who love you, what reward do you deserve?” (Matthew 5:43-48). Do you want to collaborate with this challenge by offering your journey for this cause? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

⚡️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY⚡️

Nghỉ ngơi trong Chúa giây lát và nhìn ngắm lại những khuôn mặt con đã gặp hôm nay. Họ là ai? Con có ý thức được giá trị của mỗi người trước mặt Chúa không? “Tình huynh đệ phổ quát là đón nhận mỗi người cách xứng đáng, luôn luôn và bất cứ lúc nào” (ĐGH Phanxicô). Hôm nay con dâng lên Chúa một cử chỉ thân thiện, con có là cánh tay, đôi tai hay khuôn mặt của Chúa Giêsu với anh em, ngay cả khi họ không gần gũi với con. Xin cho con nhận lời mời của Chúa trước khi tiếp tục ngày sống hôm nay, và dâng ngày sống cho những người trẻ đang chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân.    

⚡️WITH JESUS DURING A DAY⚡️

Rest for a moment in the Lord looking at the faces of those who cross your path today. Who are they? Are you aware of the value that each has before God? Universal brotherhood is to perceive how much a human being is worth, how much a person is worth, always and in any circumstance” (Pope Francis). Today you can offer a friendly gesture, you can be the hands, the ears, be the face of Jesus for them, even if they are not so close to you. Accept this invitation from God before resuming the route of the day, and offer it for the young people who are preparing for marriage.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dừng các hoạt động trong ngày hôm nay để nhìn lại mình và cảm tạ Chúa. Con có chào đón những người trong gia đình con và cả những người khác? Lòng hiếu khách của con mở rộng cho tất cả mọi người, hay chỉ cho những ai con muốn mà thôi? Đức Giáo Hoàng nhắc nhở mỗi người rằng “Sự mở lòng được bộc lộ mạnh nhất trong sự hiếu khách…Khi gia đình chào đón và sẵn sàng đến với những người bên ngoài, đặc biệt là những người nghèo bị bỏ rơi.” Xin cho con biết quyết tâm mở lòng một cách rộng rãi và xin cho những người đang chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân sống đời sống chịu đựng nhau cách rộng lượng. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Leave the activities of your day now to pick you up and thank the day that ends. Were you welcoming within your family and with others? Do you broaden your circle of affections or are you just open up to your own affections? The Pope reminds us that “openness is particularly expressed in hospitality … When the family welcomes and goes out to others, especially to the poor and abandoned.” Make your resolution to grow in a generous openness and ask that those who are preparing for marriage live an expansive surrender. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.