Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-07


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 15/07/2021⏰

🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍃

Lạy Cha, con cảm nhận được ánh nhìn âu yếm mà Cha luôn yêu con vô tận, con xin dâng lên Cha ngày mới của con. “Anh em hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29). “Chủ nghĩa cá nhân lừa dối chúng ta. Nó khiến chúng ta tưởng rằng mọi thứ hệ tại ở việc để cho tham vọng cá nhân được tự do vận hành, như thể hễ cứ theo đuổi những tham vọng và tiện nghi cá nhân là chúng ta có thể xây dựng được lợi ích chung.” (ĐGH Phanxicô). Trong tháng này, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người trở nên can đảm và nhiệt thành xây dựng tinh thần đối thoại để vượt qua xung đột. Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết cách khởi đầu để đáp lại lời mời gọi ấy. Lạy Cha chúng con ở trên trời,…

WITH JESUS IN THE MORNING

Feeling the tender gaze of the God who loves me infinitely, I offer Him my day. “Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart; and you will find rest for yourselves” (Mt 11:29). “Individualism cheats us. It leads us to believe that everything consists of letting loose one’s own ambitions, as if acquiring ambitions and individual comfort could build up the common good (Pope Francis). This month, the Pope asks us to be brave and enthusiastic to build spaces of dialogue for overcoming conflict. Ask the Lord to tell you where to begin. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌻

Con nghỉ ngơi đôi chút và suy niệm ý chỉ của Đức Thánh Cha. “Tất cả chúng ta đều bị cám dỗ bởi điều này, là tiêu diệt lẫn nhau để tiến lên. Đó chính là cám dỗ của thế gian gây chia rẽ và phá huỷ Giáo Hội. Đó không phải là tinh thần của Thiên Chúa… Sẽ hữu ích cho chúng ta khi suy ngẫm về bao lần ta nhìn thấy vấp phạm này trong Giáo Hội và bao lần ta cũng sa ngã bởi cám dỗ ấy.” (ĐGH Phanxicô)

WITH JESUS DURING A DAY

I take a break and continue to dwell on the Pope’s intention. “We are all tempted by these things, we are tempted to destroy another in order to move up. It is a worldly temptation that divides and destroys the Church. It is not the spirit of Christ… it will do us good to think about the many times we have seen this in the Church and the many times we’ve done it” (Pope Francis).

∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Con tìm một góc yên tĩnh và hồi tâm nhìn lại ngày sống. Xin tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Ngài thương tuôn ban. Con đã ở cùng ai hôm nay? Con có vun đắp tinh thần đối thoại trong tôn trọng không? Con có đón nhận người anh em mình như chính con người của họ không, hay con lại cố thay đổi họ theo định kiến của bản thân con về họ? Con biết ơn những người đã làm cho cuộc sống của con thêm phong phú mà con chẳng kịp nhận ra. Con xin quyết tâm để hành động như người biết lắng nghe vào ngày mai.

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet corner and prepare yourself to recall the day and be thankful for what you received from Him. With whom have you been today? Were you able to cultivate respectful dialogue? Did you receive your neighbor as they are, or did you try to change them according to your perception? Be thankful for those people who bring you a richness that you might not recognize. Resolve to have a listening attitude tomorrow.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.