Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-09

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️

NGÀY 15-09-2020

 

?CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG?

Con cảm ơn Cha vì một ngày mới. Con cầu xin Cha hãy thức tỉnh trong con lòng khao khát muốn biết Ngài ngày càng sâu sắc hơn qua lời cầu nguyện, thực thi ý Cha bằng cuộc sống của con, qua những việc nhỏ bé nằm trong tầm tay của con. Con xin dâng ngày hôm nay cho Cha để muôn tạo vật mà Cha đã sáng tạo được nhìn nhận bằng sự tôn trọng và chia sẻ với sự công bằng, theo ý định được Đức Giáo Hoàng giao phó trong Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của ngài trong tháng này. Sáng danh Đức Chúa Cha…

?WITH JESUS IN THE MORNING?

I thank God for this new day. I ask the Lord to awaken in me the desire to know him more and more deeply through prayer, fulfilling his will with my life in the little things that are within my reach. I offer you this day so that the goods of creation are looked at with respect and shared with justice, according to the intention entrusted this month by the Holy Father to his Worldwide Prayer Network. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

☀️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

“Chúng ta hãy học nơi Chúa Giê-su và Mẹ Maria cách ôm lấy thập giá, bởi nếu không có thập giá, chúng ta chẳng thể sống nơi thế gian này.” (thánh Anphongsô Ligouri) Có một “người” đã đồng hành cùng Chúa Giê-su trên con đường khổ nạn, mà lại chẳng hiểu vì sao Chúa Giê-su phải gánh chịu nhiều đau khổ đến vậy dưới bàn tay con người, và cũng chính “người” ấy đồng hành với chúng ta trong mọi đau khổ hoạn nạn của cuộc đời, nhất là trong những lúc chúng ta chịu thử thách.

Lạy Mẹ Maria, con ngước trông lên Mẹ, xin Mẹ cầu bầu cho con, con tin chắc rằng Mẹ thấu hiểu nỗi đau của con, và như một người mẹ, Mẹ luôn muốn an ủi con. Mẹ còn hành động nhiều hơn thế qua những lời chuyển cầu cùng Chúa Giê-su, để con có thể nhận được những ân sủng cần thiết trong mỗi hoàn cảnh của cuộc sống.

☀️WITH JESUS DURING A DAY☀️

“Let us learn from Jesus and Mary to embrace the crosses, because without them we cannot live in this world” (St. Alphonsus Ligouri). The one who accompanied all the sufferings of Jesus without understanding why he suffered so much at the hands of men, is the same one who accompanies us in our sufferings and tribulations, especially when we are tested. I look at Mary and ask for her intercession, confident that she knows what my pains are and as a Mother wants to comfort me. She even goes further than that by presenting my supplications to Jesus, so that I can receive the necessary graces I need in each situation.

— ∞  +  ∞ —

?CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI?

Con tạ ơn Chúa vì những gì con đã trải qua, đặc biệt là những khi con cảm thấy mình tự do. Con hồi tâm nhìn lại lòng mình. Con có kinh nghiệm về nỗi sợ không? Điều gì xảy ra trong tâm trí con? Con đã có phản ứng lại như thế nào? Nguyện xin Chúa chữa lành mọi sợ hãi trong con bằng tình yêu thương của Ngài. Con viết ra một quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria….

?WITH JESUS IN THE NIGHT?

Give thanks to God for what you have experienced, especially when you have felt freedom. Sail in the sea of your heart. Did you experience fear? What ideas came up? How did you react? Ask God to heal any fears with love. Write down a resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.