Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-11-2021

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰

⏰ NGÀY 15/11/2021⏰

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Một ngày mới đã bắt đầu, con đổi mới tinh thần và đặt trọn niềm tin yêu vào Chúa. “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (Lc 18,38). Một anh mù bên vệ đường, giữa đám đông, đã nài xin Chúa Giêsu. Ngài lắng nghe và chữa lành cho anh ta. Xin Cha giúp con dám tin tưởng như anh mù này; cùng hết lòng tìm kiếm Cha trong suốt ngày hôm nay bằng việc chú ý đến sự hiện diện của Ngài. “Chúa Giêsu đi ngang qua cuộc đời chúng ta, và khi ta nhận ra Người ở đó, là lời mời gọi đến gần với Người; là lời mời gọi để trở nên tốt hơn, trở thành một Ki-tô hữu hoàn thiện hơn và dõi theo bước Người” (ĐGH Phanxicô). Con xin dâng lên Cha tất cả những gì con làm trong hôm nay để cầu nguyện cho những người đang tuyệt vọng. Lạy Cha chúng con….

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Faced with this starting day, renew your spirit by placing your faith in God. “Jesus, son of David, have pity on me! (Lk 18:38). The blind man on the side of the road, in the middle oft the crowd, calls to Jesus. He listens to him and heals him. Dare to trust as this man did; seek out Jesus with strength during the day by remaining attentive to his presence. “Jesus passes through our life, and when he does, when I realize he is there, it is an invitation to draw near to him; it is an invitation to be better, to be a better Christian, and to follow him” (Pope Francis). Offer up all that you do today. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Vào giữa ngày sống này, con dành ít thời gian để nghỉ ngơi và tự hỏi rằng: hôm nay con đã kêu cầu gì cùng Chúa chưa? Con có chú ý đến sự hiện diện của Người không? Con có lắng nghe Chúa trong những điều xung quanh mình chưa? Xin cho con luôn nhớ rằng Chúa hiện diện nơi những người đang cần con giúp đỡ. “Mỗi Ki-tô hữu và mọi cộng đồng dân Chúa sẽ phân định – đâu là con đường mà Chúa đang mời gọi họ, và tất cả mọi người được mời gọi chấp nhận lời kêu mời này: hãy bước ra khỏi cộng đồng của chúng ta và mạnh dạn gặp gỡ tất cả những người đang ở vùng ngoại, những người cần ánh sáng Tin Mừng ”(ĐTC Phanxicô). Lạy Chúa, xin cho con biết đem ánh sáng, niềm vui đến cho những người đang lo lắng hoặc cảm thấy mất phương hướng với cuộc sống này.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

In the midst of your day, take a break and ask yourself: have I called on Jesus today? Did you pay attention to his presence? Were you attentive to listening to him in what was around you. He is present in the person calling out to you. “Every Christian and every community will discern which is the path that the Lord is asking of them, but everyone is invited to accept this call: to go out of our own community and dare to meet all those on the peripherees, those who need the Gospel” (Pope Francis). Offer your light to those who are anxious or feeling disconnected.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

         Con dành giây phút hiện tại để nhận biết và trân trọng những kỳ công của Chúa trong cuộc đời mình. Con bình tâm hồi tưởng lại những gì con đã trải qua từ sáng sớm cho đến bây giờ. Đâu là những khoảnh khắc mà con đã thấy Chúa ở cùng con? Con có nhìn nhận giá trị của thinh lặng như là cách thế để nhận ra sự hiện diện của Người không? Thiên Chúa tỏ lộ sự hiện hữu của Ngài qua những chuyển động bên trong trái tim con, cũng như qua những anh chị em xung quanh – con hãy tìm Ngài ở đó. Điều gì đang ngự trị trong trái tim con vào ngay lúc này? Điều gì đã đánh động lòng con? Chúa đặt bình an và hy vọng nơi trái tim con – xin Ngài giúp con ghi nhớ điều này và mọi điều giúp ích cho con. Con mở lòng đón nhận một ngày sắp đến, và xin dâng Chúa những hy sinh bé mọn để cầu nguyện cho những người đang trong cuộc chiến với căn bệnh trầm cảm. Kính mừng Maria….

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Take this moment to recognize and appreciate God’s work in your life; review what you experienced since this morning until now. At what times did you see God was with you? Do you value silence as a way of noticing his presence? God makes himself present through the inner movements of your heart as well as through your neighbor– discover Him there. What things dwell in your heart at this time? What moves you? God places peace and hope in your heart– make note of this and everything else that helps you. Open yourself to starting a new day. Offer up today’s events for those who are in the thick of a battle with depression. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao