Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-11

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️

NGÀY 15-11-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Hôm nay, hãy đón nhận những tài năng Chúa ban cho bạn và hãy sinh hoa lợi, cùng dâng lên Ngài sự phục vụ của bạn với tình yêu để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. “Được giao ít mà trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25,14-30) “Có một điều chúng ta chiêm ngắm ở đây là ông chủ đã không để ai bất tài cả. Ông trao cho mỗi người mỗi việc mà họ có thể sinh hoa lợi.” (ĐGH Phanxicô) Tôi có ý thức được những tài năng tôi nhận từ Chúa không? Tôi đang làm gì để chúng sinh hoa trái? Thiên Chúa đang trông chờ bạn, như chính bạn là, và Ngài mong đợi sự quảng đại hiến dâng của bạn, rồi Ngài sẽ làm những việc còn lại. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING
Receive on this day the talents that the Lord gives you to fertilize and offer your service with love for the intention of the Pope. “You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness” (Matthew 25:14-30). “One thing we could fix our gaze on is that the master doesn’t leave any worker without talent. He gives everyone something with which they can bear fruit.” (Pope Francis). Am I aware of the talents I have received from the Lord? What am I doing to bring them to fruition? The Lord is counting on you, just as you are, and awaits your generous dedication, He will do the rest. Our Father…
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Tiếp tục buổi chiều hôm nay bằng việc đi sâu vào ý cầu nguyện trong tháng này. “Các sản phẩm công nghệ không có được sự công bằng, vì chúng tạo ra khuôn khổ chi phối điều kiện, lối sống của chúng ta, và định hướng các khả năng xã hội theo hướng có lợi cho những nhóm người quyền lực.” (ĐGH Phanxicô) Bạn đã nhìn nhận và thưởng sử dụng sự tiện nghi mà công nghệ mang lại cho công việc và gia đình bạn thế nào? Bạn có biết cách định lượng chính mình và làm sao để có cuộc sống điều độ không ?
Trong các tiến bộ công nghệ, có những món quà tốt lành Chúa ban, nhưng cũng có những thứ gây nên sự phá hủy và lạm dụng. Bạn hãy xin ánh sáng soi dẫn và chú tâm để phân biệt những điều này. Nỗ lực để ngày sống tốt hơn!
WITH JESUS DURING A DAY
Continue this afternoon by deepening the prayer intention of this month. “The objects produced by technology are not neutral, because they create a framework khuôn khổ that ends up conditioning our lifestyles and orients the social possibilities in line with the interests of certain power groups” (Pope Francis). How do you view and use the comfort that technical progress brings to work and home life? Do you know how to measure yourself and have a sober life? In the advances there is a gift from God, and also the possibility of damage and manipulation. Ask for light and attention to distinguish. Relaunch the day.
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Hãy tỏ lòng biết ơn vì tất cả những gì bạn đã trải nghiệm, đặc biệt là những lúc bạn thấy tràn đầy sức sống. Vào sâu trong tim bạn, lúc nào trong ngày bạn thấy sợ hãi? Những ý nghĩ nào đã đến với bạn? Sợ hãi dẫn đến sự giam cầm và bạo lực. Bạn đã phản ứng lại như thế nào? Hãy xin Chúa chữa lành nỗi sợ hãi trong bạn bằng tình yêu, để chúng ta không còn nhìn bản thân mình như kẻ thù hay kẻ cạnh tranh. Hãy viết ra những mục tiêu cho ngày mai. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Be grateful for what you have experienced, especially the moments when you have felt the most animated. Sail in the sea of your heart. At what time of the day have you been afraid? What ideas did you come up with? Fear leads to confinement and violence. How do you react? Ask God to heal fears with love, so that we stop seeing ourselves as enemies or competitors. Write down a purpose for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.