Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-02-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/02/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con đón nhận ngày hôm nay với lòng biết ơn và tin tưởng rằng Chúa luôn chăm lo cho con và tất cả mọi người, không ngoại trừ ai. “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao: khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?” (Mc 8,14-21). Điều gì làm con bận tâm hôm nay? Khó khăn nào làm con phiền lòng? Con nhớ lại những lần Chúa đã hiện diện trong cuộc đời con để giúp con trong những lúc khó khăn. Ngài là Mục Tử Nhân Lành, con chẳng thiếu thứ gì! Ngài dâng cuộc sống này của con cho ý cầu nguyện trong tháng và trong niềm cậy tin. Lạy Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive the day with gratitude and confidence that the Lord cares for you and everyone without exception. “Why are they talking about not having bread? Still do not comprehend or understand? Is it that they have a dull mind? Don’t you remember when I broke the five loaves for the five thousand?” (Mark 8: 14-21). What things worry you today? What difficulties bother you? Review the times when the Lord has been present in your life helping you in times of difficulty. He is the Good Shepherd, you lack nothing! He offers your life for the intention of the month and trust. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại đôi chút vào buổi chiều này để hướng lòng lên Chúa và nhìn lại ngày sống từ lúc sáng sớm. ĐGH Phanxicô nói rằng: “Đối thoại trong kiên trì và can đảm không phải là những tin tức như các cuộc bất đồng và xung đột, trái lại, nó âm thầm giúp thế giới này sống tốt hơn, nhiều hơn cả những gì chúng ta có thể nhận thấy được.” Con áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác hay biết cách lắng nghe? Trong các cuộc trò chuyện, con thường mất kiên nhẫn, hay để anh chị em mình được giãi bày bằng cách cho họ thời gian và kiên nhẫn lắng nghe? Đối thoại thúc đẩy sự đoàn kết, nhưng đồng thời cũng tôn trọng sự khác biệt. Con dâng ý cầu nguyện ngày hôm nay cho những người phụ nữ phải im lặng vì bạo lực, bị tước quyền lên tiếng để hàn gắn và giải phóng chính mình.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break this afternoon to calibrate your heart and watch the day go by. Pope Francis tells us that “persistent and courageous dialogue is not news like disagreements and conflicts, but it discreetly helps the world to live better, much more than we realize.” Do you impose your thoughts on others or do you know how to listen? Are you filled with anxieties in the dialogues or do you let your brothers talk and express themselves by giving time and being patient? Dialogue forges unity while respecting differences. Renew your offer for women silenced by violence, deprived of the dialogue that repairs and liberates.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành chút thời gian ở một mình với Chúa Giêsu. Con hít thở thật sâu và tự bình tâm lại. Con nhận thấy thế nào về những người phụ nữ con đã gặp ngày hôm nay? Con có coi trọng sự hiện diện của họ không? Con có chăm sóc tốt cho những người phụ nữ con gặp không? Con có muốn cầu xin Chúa tha thứ điều gì không? Con bình tâm vào lúc này và cầu xin Chúa ôm lấy con trong tình yêu quan phòng của Ngài và cũng xin Chúa ôm lấy những người phụ nữ dù họ ở bất cứ nơi đâu. Con viết ra mục đích cho ngày mai của bạn nào. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take some time to be alone with Jesus. Take a deep breath and compose yourself. How did you consider the women who crossed your path today? Have you valued their presence? Did you take good care of the women you encountered? Do you want to ask God for forgiveness for something? Be at peace at this time and ask God to embrace you in his love and also ask God to embrace each woman wherever she is. Write down a purpose for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.