Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-03-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/03/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con mừng vui vì một ngày mới lại bắt đầu! Con xin cảm tạ Cha vì cuộc sống này và nguyện nhận lấy những gì Ngài dành cho con trong ngày hôm nay. “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Đức Giê-su bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được” (Ga 5,7-9). Lạy Chúa con biết rằng những cuộc gặp gỡ với Ngài sẽ chữa lành mọi bệnh tật nơi con, nhưng nó luôn hàm chứa một sứ mệnh và một thông điệp Ngài dành cho chúng con. Đó chính là câu trả lời cho bao yêu thương con nhận được nơi Ngài. Tự hỏi rằng con đã dành hết trọn tâm tư vào sứ mệnh Ngài đã tin tưởng giao cho? Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Rejoice for the day that begins! Be grateful for the life you receive and be docile to what God proposes to you today. “Sir, I don’t have anyone to put me in the pool when the water is stirring. Jesus says to him: ‘Get up, take your mat and walk.’ Immediately that man was healed, took up his mat and began to walk” (John 5:7-9). The encounter with Jesus heals our diseases, but always involves a mission and a sending that He makes to us. It is the answer to the love received. Do you pay attention to the mission that Jesus entrusts to you? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lạy Chúa, con dành khoảng thời gian nghỉ ngơi trong ngày để cầu nguyện, thực hiện ý cầu nguyện trong tháng này, và xin hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa.”Chúa Giêsu mặc khải bản chất của Thiên Chúa như của một người Cha, Đấng không bao giờ từ bỏ cho đến khi Người làm tiêu tan hết mọi tội lỗi, và chiến thắng sự khước từ với lòng trắc ẩn và lòng thương xót” (ĐGH Phanxicô). Người Cha đó chờ đợi con mỗi ngày, trong mọi khoảnh khắc, cho đến khi con chấp nhận lời mời gọi của Người và bắt đầu bước đi cùng Người. Cha luôn chờ đợi con. Con suy tư câu hỏi: Liệu con đang níu giữ điều gì?

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break in the day to pray and bring to life the prayer intention of this month and ask to enjoy God’s mercy. “Jesus reveals the nature of God as that of a Father who never gives up until he has dissolved sin and overcome rejection with compassion and mercy” (Pope Francis). That Father waits every day, in every moment, that you accept his invitation and begin to walk with him. He is always waiting for you. While meditating, think: what are you holding on to?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành ít thời gian để ngẫm lại ngày sống hôm nay của con. Con tạ ơn Cha vì những cơ hội Chúa đã ban cho con. Vậy, con có nhận ra tình yêu Chúa dành cho con? Thầm nhớ rằng: Chúa yêu thích những ai biết rằng mình đã được tha thứ rất nhiều. Thế con có nhìn thấy chính mình trong Trái Tim Nhân Từ của Chúa không? Và con có tỏ bày cho mọi người thấy cử chỉ nhân từ mà Lòng Thương Xót Chúa dành cho con? Biết cách nhận ra con đã được tha thứ nhiều bao nhiêu giúp con rất nhiều trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống đời này của con, có thể cởi mở hơn mà không chứa bất kì sự phân biệt nào. Con ghi nhận lại những gì mình đã ngẫm ra và sẽ không khước từ sự bình an mà con có thể nhận được trong Bí Tích Hòa Giải. Kính mứng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take some time and look at the day lived. Be thankful for the opportunities that God gave you. Were you aware of his love? Remember: he loves a lot who knows that he has been forgiven a lot. Do you see yourself inside the merciful Heart of the Lord? Do you express to others the gestures that Mercy has with you? Knowing how to recognize how much you have been forgiven can help you greatly to improve the quality of your life to be more open without distinction. Write down what you discover and do not deprive yourself of the peace that you can receive in the Sacrament of Reconciliation. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.