Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-06

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

NGÀY 16/06/2021

 

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, Con cảm tạ Cha vì đã ban tặng cho con thêm một ngày. “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo” (Mt 6, 1-18). “Thiên Chúa không cần gì cả: khi cầu nguyện, Ngài chỉ muốn chúng ta mở lòng giao tiếp với Ngài, nhờ đó chúng ta luôn nhớ mình là Con Thiên Chúa và được Ngài hết mực yêu thương” (ĐGH Phanxicô). Con có thường dừng lại để hít thở trong tình thương của Chúa? Ngày hôm nay con có thể bắt đầu. Để bản thân con được đắm chìm trong tình thương của Chúa Cha và xin Ngài cho con cũng biết yêu thương những người con gặp như Ngài. Xin cho những người chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân cũng sẽ gắn kết với nhau như vậy. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Give thanks for this new day as a gift to you. “Pray to your Father who is in secret” (Matthew 6: 1-18). “God does not need anything: in prayer he only asks us to keep open a channel of communication with him so that we can always discover his children who are loved by him” (Pope Francis). Do you pause during your day to breathe the Love of God? Today you can start. Let yourself be loved by your Father and ask him to love like Him whoever approaches you. Offer this so that those preparing for marriage will cement their bond in prayer. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

⚡️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY⚡️

Con mở ra một khoảng lặng trong tâm hồn để chuẩn bị gặp gỡ Thiên Chúa trước khi tiếp tục ngày sống. Hành trình trái tim mời gọi con suy ngẫm lại tình yêu của Chúa trong cuộc đời con. Một tình yêu được trao ban cho chúng con trước, một tình yêu luôn đi đầu và không mong chờ được chúng con làm điều gì để tuyên xưng nó. Đó là một tình yêu vững chắc trong cuộc đời chúng con. Đó là tình yêu luôn hiện diện trong mọi biến cố cuộc sống, luôn đến với chúng con. Nhấn mình đời sống con trong Chúa sẽ lan tỏa sự bình yên và niềm vui trong chúng con đến với những người tìm đến chúng con. Con tiếp tục ngày sống với sự lưu tâm này.    

⚡️WITH JESUS DURING A DAY⚡️

Open a space of interior silence and prepare yourself to meet God before continuing. The path of the heart invites you to reread the Love of God in your life. A love that is given to us first, that has the initiative and that does not wait for us to do something to manifest itself. It is a concrete love in our life. It is a love that is embodied in the events we live, reaching us at all times. Soaking your life in Him will give you contagious peace and joy for those who find you. Get back on track in this regard.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Xin dâng Chúa ý cầu nguyện thầm kín của con: trong tối nay, con chuẩn bị tâm hồn để gặp gỡ Chúa với lòng biết ơn đối với những món quà mà Ngài ban cho con hôm nay. Xin dâng lên Chúa những hành động, lời nói, sự tĩnh lặng và suy nghĩ của con trong hôm nay. Động lực nào đứng sau mỗi hành động của con? Đâu là những mối quan tâm của con, đâu là điều con hứng thú và chúng có bao gồm anh chị em con không? Nếu con có ý đồ xấu, xin Chúa tha thứ cho con và cho con biết quyết tâm sửa đổi vào ngày mai. Xin cho những cặp vợ chồng luôn biết mở lòng, rộng lượng và thành thật. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

My Hidden Intentions: this evening, prepare your heart to see with gratitude the gifts that the Lord gave you today. Bring to Christ your actions, words, silences, and thoughts of the day. What was the motive behind each one? Where did your interests point, where they self-interested or did they include your brothers and sisters as well? If you had bad intentions, ask for forgiveness and start making your resolution for tomorrow. Pray that all married people will grow in openness, generosity and sincerity. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.