Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-07


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 16/07/2021⏰

🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍃

Bừng dậy trước ngày mới, dọn mình sẵn sàng đón nhận những điều kỳ diệu của tình yêu đầy lòng thương xót mà Chúa Cha dành cho con. “Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội” (Mt 12,7). “Chúng ta cần giao tiếp với nhau, khám phá những di sản phong phú của nhau, quý trọng những gì nối kết chúng ta lại và xem những dị biệt như là cơ hội phát triển trong sự tôn trọng lẫn nhau” (ĐGH Phanxicô). Hôm nay, con nỗ lực ý thức về những điều tốt lành nơi từng người mà con gặp gỡ. Lạy Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

I arise to a new day, ready to let myself marvel at the merciful love the Father has for me. “If you knew what this meant, ‘I desire mercy, not sacrifice, you would not have condemned these innocent men’” (Mt. 12:7). “We need to communicate, to discover the richness each one of us has, to value what unites us and see that differences like opportunities grow in respect to everyone” (Pope Francis). Today, make the effort to be conscious of something good in each person that you encounter. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌻

Con dành thời gian để nhìn lại sự đáp trả của mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa. “Đó là tình bạn của chúng ta với Thiên Chúa, được trao ban qua Chúa Giêsu, một tình bạn thay đổi cuộc đời chúng ta và đổ đầy trong chúng ta lòng nhiệt thành và niềm vui” (ĐGH Phanxicô). Từ chính tình bạn này mà nguồn mạch của những tương quan với tha nhân có thể triển nở. Con tự hỏi mình có dành thời gian để nuôi dưỡng tình bạn với Chúa Giêsu trong cầu nguyện hay chưa? “Lạy Chúa, xin cho con ở lại trong tình yêu của Người, vì trong tình yêu Người mà mọi tương quan tình bạn được triển nở.”

WITH JESUS DURING A DAY

It is time to pause and take a moment to look at how I have responded to the presence of the Lord. “It is our friendship with God, given through Jesus, a friendship that changes our lives and fills us to the brim with enthusiasm and joy” (Pope Francis). This friendship is the fountain from which relationships with others can grow. Do I take time to cultivate friendship with Jesus in prayer? “Lord, may I remain in your love, since it is there that all my friendships grow.”

∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Lặng lại những suy nghĩ và tập trung vào hơi thở của mình. Con nhớ lại ngày sống và nghĩ về những cuộc gặp gỡ trong ngày hôm nay, rồi suy xét xem những cuộc gặp gỡ ấy diễn ra như thế nào? Cuộc trò chuyện của con hôm nay ra sao? Con có dọn sẵn căn phòng để chuyện trò và mở ra? Con có tạo tập những mối tương quan, hay con vẫn còn giữ lại khoảng cách và thờ ơ? Hãy chú ý tới những điều mà con khám phá ra, và quyết tâm thăng tiến sự cởi mở đối với tha nhân trong những tương tác hàng ngày. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm your thoughts and focus on your breathing. Recall the day, thinking of the encounters you had and reflecting on how they went. How was your communication? Did you make room for dialogue and openness? Did you create relationships, or did you remain distant and indifferent? Did you promote connection above and beyond differences? Note the things you discover, and make a resolution to grow in openess to others in the next interactions you have. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.