Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-11-2021

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰

⏰NGÀY 16/11/2021⏰

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con khởi đầu ngày hôm nay trong tinh thần đổi mới: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này.” (Lc 19,10) Giakêu bị tất cả từ chối; ông đã bị lạc, và Chúa Giê-su kêu gọi ông. Sự thinh lặng là cần thiết để lắng nghe tiếng Chúa Giê-su trong sâu thẳm trái tim con, rằng: “Xuống mau đi, vì hôm nay Ta phải ở lại nhà con.” Người có thể biến trái tim chai đá của con thành một trái tim bằng thịt. Người có thể giải phóng con khỏi sự ích kỷ để biến cuộc sống của con trở thành một món quà của tình yêu. Sự hoán cải của con sẽ giúp thế giới ồn ào, thường hay trốn tránh sự hiện diện của Đấng Tối Cao biết cởi mở hơn với sự tĩnh lặng. Con dâng lên Chúa tất cả những gì con làm hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH. Lạy Cha chúng con….

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Start this day renewed: “Today salvation has come to this house” (Lk 19:10). Zacchaeus was rejected by all; he was lost, and Jesus called out to him. Silence is necessary to listen to Jesus’ voice in the depth of your heart that says “Come down quickly, for today I am staying at your house.” He can convert your heart of stone into a heart of flesh. He can free you from selfishness to make your life a gift of love. Your conversion willl help the noisy world that so often escapes the Divine presence to become more open to silence. Offer up all that you do today. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm rời xa các hoạt động thường nhật và tự hỏi: Con có nuôi dưỡng sự tĩnh lặng nội tâm giữa tất cả những gì con đang làm không? Đừng sợ gặp gỡ Chúa. Hãy vui mừng, vì Người đầy lòng thương xót và luôn mong ước sự hoán cải của con. “Thiên Chúa lên án tội lỗi, nhưng Người cố gắng cứu từng tội nhân; Người ra đi tìm kiếm họ để đưa họ trở lại con đường đúng đắn. Những người chưa từng cảm thấy được tìm kiếm bởi Lòng Chúa Thương Xót có thể khó hiểu được sự vĩ đại và phi thường của những hành động và lời nói mà Chúa Giê-su dùng để đến gần ông Gia-kêu hơn” (ĐTC Phanxicô). Cùng với Chúa, con nhìn lại những sự việc trong ngày đã xảy ra cho đến giờ phút này. Con dùng những gì con cảm nghiệm được để giúp đỡ những người mắc chứng rối loạn tinh thần.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a step away from your daily activities and ask yourself: Do I cultivate interior silence in the midst of all that I do? Do not be afraid of encountering God. Rejoice, for He is compassionate and desires your conversion. “God condemns sin, but he tries to save each sinner; he goes out in search of them to bring them back to the correct path. The one who never has felt sought out by God’s mercy may find it difficult to understand the extraordinary greatness of the actions and words that Jesus uses to draw nearer to Zacchaeus” (Pope Francis). Be sure to look back on the day ‘s events that have happened thus far. Using what you reflect on, help those suffering from confusion that is a result of so much mental turmoil.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

         Con nghỉ ngơi để kết thúc một ngày. Thiên Chúa đã làm cho chính Người hiện hữu trong những điều nhỏ bé của hôm nay trong những phát hiện, những nhiệm vụ, những cuộc trò chuyện và thế giới tự nhiên. Đâu là điều mà con trân quý nhất? Những lúc nào con cảm thấy Chúa đang thầm thì trong trái tim con? Xác định một từ hoặc cụm từ của Chúa Giê-su đã nói với con theo một cách đặc biệt. Xin cho con nhớ rằng, Chúa luôn nói với con trong sự tĩnh lặng nội tâm. Con nhìn về ngày, mai và con quyết tâm chăm chú lắng nghe Chúa nói trong những chuyển động của trái tim mình. Con cần một giải pháp rõ ràng để hành động và con cầu nguyện cho những người đang chìm trong tình trạng rối loạn tinh thần mà dường như hoặc cảm thấy giống như một con đường dẫn đến cái chết từ bên trong. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Take a break to close out the day. God has made Himself present in the little things of today, the findings, the tasks, the conversations and the natural world. What do you want to appreciate most? At what times do you feel God speaking to your heart? Identify a word or phrase of Jesus’ that spoke to you in a special way. Remember that God speaks to you in interior silence. Looking foward to tomorrow, resolve to be attentive to listening to God in your the movements of your heart. Identify a resolution to act on and pray for those who are submerged in mental turmoil that seems or feels like a path to interior death. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao